Addendum

Group of the Greens/European Free Alliance

(52 MEPs displayed)

Adapting to development in the road transport sector
Committee on Transport and Tourism
A8-0204/2018:


Marco
AFFRONTE
 AGAINST
Max
ANDERSSON
 AGAINST
Margrete
AUKEN
 AGAINST
Reinhard
BÜTIKOFER
 (absent)
José
BOVÉ
 AGAINST
Klaus
BUCHNER
 AGAINST
Michael
CRAMER
 AGAINST
Jakop
DALUNDE
 AGAINST
Karima
DELLI
 AGAINST
Pascal
DURAND
 AGAINST
Bas
EICKHOUT
 AGAINST
Linnéa
ENGSTRÖM
 (absent)
Jill
EVANS
 AGAINST
Romeo
FRANZ
 AGAINST
Sven
GIEGOLD
 AGAINST
Rebecca
HARMS
 AGAINST
Heidi
HAUTALA
 AGAINST
Martin
HÄUSLING
 AGAINST
Maria
HEUBUCH
 AGAINST
Ian
HUDGHTON
 AGAINST
Yannick
JADOT
 (absent)
Benedek
JÁVOR
 AGAINST
Eva
JOLY
 (absent)
Ska
KELLER
 AGAINST
Jean
LAMBERT
 AGAINST
Philippe
LAMBERTS
 AGAINST
Barbara
LOCHBIHLER
 AGAINST
Florent
MARCELLESI
 AGAINST
Tamás
MESZERICS
 (absent)
Tilly
METZ
 AGAINST
Ana
MIRANDA
 AGAINST
Miroslavs
MITROFANOVS
 FOR
Julia
REDA
 AGAINST
Michel
REIMON
 AGAINST
Terry
REINTKE
 AGAINST
Michèle
RIVASI
 AGAINST
Bronis
ROPĖ
 FOR
Judith
SARGENTINI
 AGAINST
Molly
SCOTT CATO
 AGAINST
Alyn
SMITH
 AGAINST
Jordi
SOLÉ
 AGAINST
Bart
STAES
 AGAINST
Indrek
TARAND
 AGAINST
Keith
TAYLOR
 AGAINST
Josep-Maria
TERRICABRAS
 AGAINST
Helga
TRÜPEL
 AGAINST
Ernest
URTASUN
 AGAINST
Bodil
VALERO
 AGAINST
Monika
VANA
 AGAINST
Thomas
WAITZ
 AGAINST
Davor
ŠKRLEC
 AGAINST (+) Sektor cestovnog prijevoza i njegova regulacija veoma su važni za funkcioniranje našeg društva. Cilj Europske unije je osigurati pošteno tržišno natjecanje i konkurentnost, te u isto vrijeme pravedan tretman svih zaposlenih u ovom sektoru. Dosadašnji zakonodavni okvir nije dosljedno primjenjivan u državama članicama što je stvorilo pravnu nesigurnost i nejednake uvjete tržišnog natjecanja za prijevoznike i zbog toga su promjene nužne. Prijedlozima Komisije uvode se promjene u četirima zasebnim područjima: fiktivna poduzeća, laka gospodarska vozila, kabotaža i provedba.
Kako bi se otkrila fiktivna poduzeća potrebna je uža suradnja između država članica, te provedba inspekcija na licu mjesta. Daljnja postrožavanja kriterija za poslovni nastan nužna su kako bi se osiguralo da je prijevoznik stvarno aktivan u državi članici nastana. Nadalje, nova pravila o kabotaži uvode red u dosadašnju regulativu te smatram kako će promjene koje proizlaze iz ovog prijedloga pozitivno djelovati na sektor cestovnog prometa, prije svega na sve zaposlene u ovom sektoru. Također, prijedlog uključuje primjenu određenih pravila u pogledu pristupa djelatnosti na laka gospodarska vozila koja do sada nisu bila obuhvaćena područjem primjene Uredbe.
Slijedom svega navedenog, odlučio sam podržati ovaj prijedlog.
Igor
ŠOLTES
 AGAINST