Addendum

Group of the Greens/European Free Alliance

(51 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC)1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties
B8-0542/2017:


Marco
AFFRONTE
 FOR
Jan Philipp
ALBRECHT
 FOR
Max
ANDERSSON
 FOR
Margrete
AUKEN
 FOR
Reinhard
BÜTIKOFER
 FOR
José
BOVÉ
 FOR
Klaus
BUCHNER
 FOR
Michael
CRAMER
 FOR
Jakop
DALUNDE
 FOR
Karima
DELLI
 FOR
Pascal
DURAND
 FOR
Bas
EICKHOUT
 FOR
Linnéa
ENGSTRÖM
 FOR
Jill
EVANS
 FOR
Sven
GIEGOLD
 FOR
Rebecca
HARMS
 FOR
Heidi
HAUTALA
 FOR
Martin
HÄUSLING
 FOR
Maria
HEUBUCH
 FOR
Ian
HUDGHTON
 FOR
Yannick
JADOT
 FOR
Benedek
JÁVOR
 (absent)
Eva
JOLY
 FOR
Ska
KELLER
 FOR
Jean
LAMBERT
 FOR
Philippe
LAMBERTS
 FOR
Barbara
LOCHBIHLER
 FOR
Ulrike
LUNACEK
 FOR
Florent
MARCELLESI
 FOR
Tamás
MESZERICS
 FOR
Julia
REDA
 FOR
Michel
REIMON
 FOR
Terry
REINTKE
 FOR
Michèle
RIVASI
 FOR
Bronis
ROPĖ
 FOR (+) Endokrininę sistemą ardančiųjų medžiagų klausimas yra tiek svarbus, kad jo negalima vertinti vien tik kaip paprasto žemės ūkio politikos klausimo. Šis klausimas yra puiki iliustracija to, kaip netinkamai savo galias gali panaudoti Komisija, kai jos deramai neprižiūri Parlamentas.
Medžiagų su žalingu poveikiu naudojimo kriterijus bei taisykles Komisija turėjo parengti iki 2013 m. Deja, jų sulaukėme tik dabar. Galima ginčytis, ar parengti kriterijai ir ypač numatytos itin gausios jų taikymo išimtys atitinka suteiktą mandatą ir ar parengti kriterijai padės apsaugoti Europos vartotojus nuo žemės ūkyje naudojamų kancerogenų. Aš taip nemanau.
Tačiau svarbiausia ne vien tai. Svarbiau, jog net Europos Parlamento Teisės tarnyba patvirtino, jog šiuo pasiūlymu Komisija viršijo savo mandatą. ES teisė neleidžia daryti esminių teisės pakeitimų komitologijos procedūros būdu. Komisija mums siūlo tapti jos galimai neteisėto elgesio bendrininkais.
Todėl šiandien sprendžiau labai sunkią dilemą – ar galimai neteisėtu būdu priimti reikalingą, nors ir labai silpną teisės aktą. Ar visgi parodyti principingumą, atmesti šį siūlymą kaip blogą tiek turiniu, tiek ir forma, bet palikti piliečių ir aplinkos sveikatai svarbią sritį be būtino reguliavimo?
Judith
SARGENTINI
 FOR
Molly
SCOTT CATO
 FOR
Alyn
SMITH
 FOR
Jordi
SOLÉ
 FOR
Bart
STAES
 FOR
Indrek
TARAND
 FOR
Keith
TAYLOR
 FOR
Josep-Maria
TERRICABRAS
 (absent)
Helga
TRÜPEL
(none)
Claude
TURMES
 FOR
Ernest
URTASUN
 FOR
Bodil
VALERO
 FOR
Monika
VANA
 FOR
Davor
ŠKRLEC
 FOR (+) Odlučio sam glasati u korist prigovora na kriterije Komisije kako bi se procjena aktivnih tvari obavila u skladu sa znanstvenim kriterijima u namjeri zaštite demokracije, okoliša i građana država članica.
Glasovanje je uslijedilo nakon što je Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta podupro prigovor klub zastupnika Zelenih/ESS-a. U svom prijedlogu, Komisija prelazi daleko iznad svog mandata jer ne samo da postavlja kriterije, već i pokušava zaustaviti zabranu endokrinih disruptora u sektoru zaštite okoliša.
Europski parlament uspio je zaustaviti nedemokratski pokušaj Europske komisije da promijeni pravila određivanja rizika endokrinih disruptora kroz stražnja vrata. Komisija mora preispitati svoj prijedlog imajući u vidu da su smjernice za provedbu kriterija koji se temelje na riziku za utvrđivanje endokrinih disruptora u skladu sa znanstvenim kriterijima za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava, uključujući pristup utvrđivanja valjanosti i utemeljenosti dokaza.
Igor
ŠOLTES
 FOR
Tatjana
ŽDANOKA
 FOR