Addendum

Group of the Greens/European Free Alliance

(52 MEPs displayed)

Programme implementing Horizon Europe
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0410/2018:


Marco
AFFRONTE
(none)
Max
ANDERSSON
 FOR
Margrete
AUKEN
 FOR
Reinhard
BÜTIKOFER
 FOR
José
BOVÉ
 FOR
Klaus
BUCHNER
 FOR
Michael
CRAMER
 FOR
Jakop
DALUNDE
 FOR
Karima
DELLI
 FOR
Pascal
DURAND
 FOR
Bas
EICKHOUT
 (absent)
Linnéa
ENGSTRÖM
 (absent)
Jill
EVANS
 FOR
Romeo
FRANZ
 FOR
Sven
GIEGOLD
 FOR
Rebecca
HARMS
 FOR
Heidi
HAUTALA
 FOR
Martin
HÄUSLING
 FOR
Maria
HEUBUCH
 FOR
Ian
HUDGHTON
 FOR
Yannick
JADOT
 (absent)
Benedek
JÁVOR
 FOR
Eva
JOLY
(none)
Ska
KELLER
 FOR
Jean
LAMBERT
 FOR
Philippe
LAMBERTS
 FOR
Barbara
LOCHBIHLER
 FOR
Florent
MARCELLESI
 (absent)
Tamás
MESZERICS
 FOR
Tilly
METZ
 FOR
Ana
MIRANDA
 FOR
Miroslavs
MITROFANOVS
 FOR
Julia
REDA
 FOR
Michel
REIMON
 FOR
Terry
REINTKE
 FOR
Michèle
RIVASI
 FOR
Bronis
ROPĖ
 FOR
Judith
SARGENTINI
 FOR
Molly
SCOTT CATO
 FOR
Alyn
SMITH
 FOR
Jordi
SOLÉ
 FOR
Bart
STAES
 FOR (+) Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen gemaakt worden met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.
Indrek
TARAND
 AGAINST
Keith
TAYLOR
 FOR
Josep-Maria
TERRICABRAS
 FOR
Helga
TRÜPEL
 AGAINST
Ernest
URTASUN
 (absent)
Bodil
VALERO
 FOR
Monika
VANA
 FOR
Thomas
WAITZ
 FOR
Davor
ŠKRLEC
 AGAINST (+) Kao zastupnik Kluba Zelenih/ESS-a u Europskom parlamentu, odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće. Zajedno s kolegicama i kolegama zastupnicima Kluba Zelenih/ESS-a podržavam ovo izvješće jer doprinosi našoj viziji Europske unije kao zajednice koja služi interesima naših građanki i građana.
Kako bismo kao izabrani predstavnici doprinijeli izgradnji pravnog okvira s pozitivnim utjecajem na život građana Unije, moramo ustrajati na zakonodavnim aktima utemeljenim na principima transparentnosti, odgovornosti i održivosti. Naše vrijednosti, stavovi i dosadašnje zalaganje izraženi su u sadržaju ovog izvješća.
Igor
ŠOLTES
 (absent)