Addendum

Non-attached Members

(22 MEPs displayed)

Accession of Belarus and Uzbekistan to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs
A8-0458/2018:


Zoltán
BALCZÓ
 FOR
David
BORRELLI
 FOR
Diane
DODDS
 (absent)
Georgios
EPITIDEIOS
 FOR (+) Η σύμβαση θεσπίζει ένα σύστημα που παρέχει στα συμβαλλόμενα κράτη τη δυνατότητα να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών
Lampros
FOUNTOULIS
 FOR
Bruno
GOLLNISCH
 FOR
Mike
HOOKEM
(none)
Rikke-Louise
KARLSSON
 (absent)
Béla
KOVÁCS
 (absent)
Jean-Marie
LE PEN
 (absent)
Sophie
MONTEL
 (absent)
Krisztina
MORVAI
 FOR
Konstantinos
PAPADAKIS
 FOR
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 FOR
Martin
SONNEBORN
 FOR
Cătălin
Sorin IVAN
(none)
Dobromir
SOŚNIERZ
 FOR
Eleftherios
SYNADINOS
 FOR (+) Η προστασία της ζωής, της ευημερίας και του υπέρτερου συμφέροντος των παιδιών αποτελεί προτεραιότητα υψίστης σημασίας· η εν λόγω Σύμβαση θεσπίζει ένα σύστημα που παρέχει στα συμβαλλόμενα κράτη τη δυνατότητα να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών.
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 FOR (+) Uprowadzenia dzieci to okropne przestępstwo i dobrze, że kolejne państwa chcą współpracować ze swoimi partnerami zagranicznymi w tej sprawie, szczególnie wobec wyzwań współczesności i ułatwień w komunikacji między różnymi regionami świata. Przepisy Konwencji haskiej w tej sprawie ułatwiają ściganie tych przestępstw i współpracę organów sprawiedliwości. Szczególnie cieszę się, że do konwencji przystąpi Białoruś, gdyż niektóre sprawy związane z uprowadzeniem dzieci z Polski dotyczą właśnie tego kraju. Poparłem przedłożoną rezolucję.
Udo
VOIGT
 FOR
Steven
WOOLFE
 (absent)
Sotirios
ZARIANOPOULOS
 FOR