Addendum

Non-attached Members

(21 MEPs displayed)

Copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs
A8-0245/2018:


Zoltán
BALCZÓ
 FOR
David
BORRELLI
 FOR
Diane
DODDS
 FOR
Georgios
EPITIDEIOS
 AGAINST (+) Απεμπολείται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο των κρατών μελών ακόμη και σε περίπτωση πληρέστερης προστασίας.
Lampros
FOUNTOULIS
 FOR (+) Η ψήφος μου είναι κατά. Απεμπολείται πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο των κρατών μελών ακόμη και σε περίπτωση πληρέστερης προστασίας.
Bruno
GOLLNISCH
 FOR (+) Pour une fois, j’ai voté en faveur d’un mandat de négociation issu d’une commission. Le compromis trouvé, sur un sujet à la fois technique et politiquement sensible, me semble acceptable. Le but de ce texte est d’assurer une juste rémunération des créateurs de contenu (articles, musique, etc.) sans léser les utilisateurs et en garantissant la liberté d’expression. Il s’agit aussi de s’assurer que les intermédiaires que sont les très grandes entreprises du net, notamment les GAFA, ne soient pas les principaux bénéficiaires des retombées financières de ce secteur. Nous avons été l’objet de très nombreux courriels sur ce sujet de la part de citoyens inquiets, à juste titre, de ce qu’ils croient être ce texte, notamment sur le filtrage systématique des accès aux plateformes de diffusion. Mais les informations dont ils disposent semblent si ce n’est toujours totalement inexactes, à tout le moins biaisées. Ce qui pose la question de la disproportion des moyens de communication entre ce Parlement et les puissants lobbies qu’il lui arrive parfois de déranger.
Puisque le mandat a été rejeté, je serai très vigilant sur le prochain vote en plénière, et notamment, sur les amendements qui feront le jeu de ces lobbies.
Mike
HOOKEM
 FOR
Rikke-Louise
KARLSSON
 FOR
Béla
KOVÁCS
 (absent)
Jean-Marie
LE PEN
 (excused)
Sophie
MONTEL
 AGAINST (+) Les intérêts en cause ont tous une forme de légitimité. Les droits d’auteur des créateurs, des éditeurs de presse, des journalistes etc. doivent être préservés afin de faire primer le principe de juste répartition de la valeur. De même les multinationales doivent contribuer pour l’exploitation parfois abusive et gratuite des œuvres protégées. Cependant, ces intérêts se heurtent à ceux des internautes. Il s’agit donc d’une atteinte à la liberté du net : le filtrage du contenu pose un problème de censure a priori des vidéos ou œuvres du net. C’est une perte pour la créativité numérique. De même, faire payer les plateformes de centralisation d’information pourrait avoir pour conséquence d’affecter la circulation de l’information et de diminuer la fréquentions des sites d’information (comme l’exemple espagnol l’a montré). En tenant compte des intérêts divergents, je dois refuser la proposition de directive. D’abord parce qu’elle porte une atteinte grave aux intérêts des internautes. Or, c’est en garantissant les fondements d’un internet libre et ouvert ainsi que sa neutralité que les principes de partage de valeur et de juste rémunération seront respectés. Mais aussi parce qu’il ne peut revenir à la Commission de légiférer sur ces questions. Chaque État doit être libre d’organiser sa législation sur les droits d’auteur.
Krisztina
MORVAI
 (excused)
Konstantinos
PAPADAKIS
 FOR (+) Το ΚΚΕ αγωνίζεται για την ελευθερία έκφρασης, διάδοσης ιδεών, κάθε έργου ανθρώπινης δημιουργίας που την καταργούν τα μονοπώλια της ψηφιακής αγοράς που ελέγχουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες πρόσβασης ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Στόχος της οδηγίας που αποτέλεσε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης με τα μονοπώλια που ελέγχουν το διαδίκτυο, κατά κανόνα αμερικάνικα, είναι να διαμορφώσει ευνοϊκότερους όρους κερδοφορίας για τα ευρωπαϊκά μονοπώλια στους τομείς των οπτικοακουστικών έργων, των εκδόσεων. Δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη προστασίας των χρηστών του διαδικτύου, ούτε των δημιουργών και δεν διασφαλίζει δίκαιη αμοιβή τους. Τα μονοπώλια της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, του Τύπου λεηλατούν το έργο και τα δικαιώματα των δημιουργών. Το ΚΚΕ τοποθετήθηκε με λευκό γιατί δεν στοιχίζεται με τα συμφέροντα των ομίλων ούτε του διαδικτύου, ούτε της οπτικοακουστικής βιομηχανίας/τύπου που κριτήριο έχουν τα κέρδη τους. Εναντιώθηκε στην εισαγωγή φίλτρων αυτόματης παρεμπόδισης, αποκλεισμού, λογοκρισίας περιεχομένου, ενώ στήριξε ό τι θα μπορούσε να προσφέρει μια ελάχιστη ανακούφιση στους δημιουργούς. Για να μπορεί ο λαός να απολαμβάνει ελεύθερα την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των δημιουργών, πρέπει να βγουν από τη μέση τα μονοπώλια, η εξουσία τους, οι κυβερνήσεις και οι ενώσεις που τα υπηρετούν. Να γίνει ο εργαζόμενος λαός ιδιοκτήτης του υλικού και πνευματικού πλούτου που παράγει και του ανήκει.
Martin
SONNEBORN
 FOR
Cătălin
Sorin IVAN
 (absent)
Dobromir
SOŚNIERZ
 FOR
Eleftherios
SYNADINOS
 FOR (+) Η εθνική νομοθεσία των κρατών μελών κατοχυρώνει επαρκώς τα κατά περίπτωση δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν υπάρχει χρεία ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία.
Συνολικά, απαιτείται η ισόρροπη, αναλογική και κατάλληλη προστασία υπό ορθολογικούς κανόνες δίχως να απεμπολούνται υφιστάμενα δικαιώματα, ιδίως των πολιτών.
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 ABSTENTION
Udo
VOIGT
(none) (+) Schon im Vorfeld der Abstimmung zu diesem Punkt der Tagesordnung – der umstrittenen Reform des Urheberrechts im digitalen Binnenmarkt – war absehbar, dass es sich um eine pure Farce handelte. Das Ergebnis der Abstimmung stand längst vorher fest. In den vergangenen Wochen hatten Lobbyvertreter und konservative Kräfte im Parlament ganze Arbeit geleistet. Selbst die Fraktion „Europa der Nationen und Freiheiten“, die noch vor einigen Monaten gegen die neue Richtlinie war, ließ sich zu guter Letzt noch von den Upload-Befürwortern vereinnahmen.
Die einzige Möglichkeit, gegen diese undemokratische Abstimmung zu protestieren, bestand darin, dem Abstimmungsvorgang fernzubleiben. Selbstverständlich lehne ich den Entwurf auch in der nun beschlossenen Form weiterhin aus vollem Herzen ab.
Steven
WOOLFE
 FOR
Sotirios
ZARIANOPOULOS
 (absent)