Addendum

Kārlis ŠADURSKIS


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Latvia

NATIONAL GROUP
Partija "VIENOTĪBA"

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
96%
29 out of 30 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
88%
1852 out of 2089 votes during the mandate.

SITTING INFO
Amendments to Parliament’s Rules of Procedure affecting Chapters 1 and 4 of Title I; Chapter 3 of Title V; Chapters 4 and 5 of Title VII; Chapter 1 of Title VIII; Title XII; Title XIV and Annex II
Committee on Constitutional Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 20/1
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 35
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 36
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 37
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 38
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 39
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 41S
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 42
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 43
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 44
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 54
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 55
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 10
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 13/1
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 13/2
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 86 + 87S
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 88
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 81
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 73
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 40
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 84S + 85S
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 89rev
A8-0462/2018. Richard Corbett - Proposition de décision


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0462/2018)
Amendments to Parliament's Rules of Procedure

Ikviena Eiropas Parlamenta deputāta pienākums ir tikties ar iedzīvotājiem, iegūt maksimāli daudz informācijas par jautājumiem, kuros tiek pieņemti lēmumi. Tāpēc, protams, ir jātiekas ar dažādu jomu, tai skaitā interešu grupu, pārstāvjiem. Bieži vien priekšlikumi, kas, piemēram, ierobežo konkurenci vai rada nepamatotas priekšrocības tai vai citai sabiedrības vai uzņēmēju grupai, ir ieslēpti skaistos vārdos un cēlos lozungos. Tāpēc, lai izprastu to būtību, ir jāiegūst vispusīga informācija. Balsojumā par grozījumiem Eiropas Parlamenta Reglamentā vairākuma atbalstu guva norma par to, ka deputātiem būtu jāpublicē tiešsaistē informācija par visām plānotajām sanāksmēm ar interešu pārstāvjiem, kas, manuprāt, ir pārspīlēta izpratne un nedod nekādu praktisku pienesumu deputāta darbības caurspīdīguma veicināšanai. Tāpēc es balsojumā atturējos. Es pilnībā atbalstu jau eksistējošo praksi, ka EP deputāti tiekas tikai ar interešu pārstāvjiem, kuri ir reģistrējusies ES Pārredzamības reģistrā. Norma, kura it kā caurspīdīguma vārdā prasa deputātiem internetā publicēt visas savas tikšanās, ir uz atklātību vērstas darbības imitācija. Atbalstīju prasību EP izveidot sistēmu, kas ļautu deputātiem brīvprātīgi publicēt auditu par vispārējiem biroja izdevumiem. Savukārt uzskatu, ka grozījumā, kurš paredz deputātiem parakstīt Kodeksu par pienācīgu uzvedību, pildot savus pienākumus, ir tikai un vienīgi kreiso spēku populisms un kampaņas elements pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, jo pienācīga un cieņpilna deputāta uzvedība ir kaut kas tik elementārs un pašsaprotams, ka par to parakstīties ir vienkārši muļķīgi. Mūsu sabiedrība to sagaida no katra sevi cienoša deputāta, amatpersonas un jebkura cilvēka.

Date issued: January 31, 2019