Addendum

Dubravka ŠUICA


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Croatia

NATIONAL GROUP
Hrvatska demokratska zajednica

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
93%
260 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
93%
9564 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0324/2017 - Marju Lauristin - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0324/2017)
Respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

Poveljom Europske unije o temeljnim pravima utvrđuju se i prava o privatnom životu. U današnje vrijeme nove usluge komunikacija donose nove izazove i rizike vezane uz privatnost i zaštitu privatnih podataka pojedinaca.
Komunikacijski podatci (sadržaj, ali i metapodatci) vrlo su osjetljivi jer otkrivaju informacije o privatnom životu kao što su seksualna orijentacija, politička uvjerenja, financijska situacija, zdravstveno stanje i slično, te ih je potrebno što bolje zaštititi. Cilj prijedloga ePrivacy modernizacija je zakonodavnog okvira EU-a o zaštiti podataka, uzimajući u obzir važne pomake u tehnološkom i gospodarskom razvoju sektora elektronske komunikacije.
Međutim, navedeno izvješće ne podržavam jer smatram da neke aspekte treba dodatno osigurati kako bi se omogućila najviša moguća razina zaštite prava, utemeljena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. S obzirom da je ovo vrlo osjetljivo područje, potrebno je dodatno razraditi određene detalje kako se ljudska prava uistinu ne bi ugrozila.

Date issued: October 26, 2017