Addendum

Ivana MALETIĆ


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Croatia

NATIONAL GROUP
Hrvatska demokratska zajednica

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
92%
258 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
95%
9780 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0324/2017 - Marju Lauristin - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0324/2017)
Respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

Cilj strategije jedinstvenog digitalnog tržišta povećanje je povjerenja u digitalne usluge i njihovu sigurnost. U tu je svrhu bila ključna reforma okvira za zaštitu podataka, a posebno donošenje Uredbe (EU) 2016/679, Opće uredbe o zaštiti podataka („GDPR”).
Međutim, od posljednje revizije Direktive o e-privatnosti 2009. na tržištu je došlo do važnog tehnološkog i gospodarskog razvoja. Potrošači i poduzeća sve se više oslanjaju na nove internetske usluge za međuljudsku komunikaciju – govor putem IP-a, trenutačnu razmjenu poruka i usluge elektroničke pošte na internetu. Komunikacijske usluge OTT (eng. over-the-top – distribucija audiovizualnog i drugog sadržaja putem interneta) općenito ne podliježu postojećem okviru Unije za elektroničke komunikacije, uključujući Direktivu o e-privatnosti. Direktiva nije išla ukorak s tehnološkim razvojem, što je dovelo do nedovoljno učinkovite zaštite komunikacija koje se prenose novim uslugama.
Ovim se prijedlogom uzima u obzir iskustvo prikupljeno tijekom godina u vezi s „kolačićima“ (eng. cookies) i drugim alatima koji omogućuju praćenje pojedinaca, koji ozbiljno utječu na privatni život i povjerljivost komunikacija. Nužan preduvjet za postizanje Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta jest zaštita osobnih podataka svakog čovjeka. Nisam podržala izvješće.

Date issued: October 26, 2017