Addendum

Ivana MALETIĆ


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Croatia

NATIONAL GROUP
Hrvatska demokratska zajednica

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
92%
258 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
95%
9780 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Annual Report on Competition Policy
Committee on Economic and Monetary Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 3
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 9
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 1
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0474/2018)
Annual report on competition policy

Politika tržišnog natjecanja na snazi je duže od 60 godina. Učinkovita politika tržišnog natjecanja EU-a oduvijek je bila temelj europskog socijalnog tržišnoga gospodarstva i ključni čimbenik u jamčenju pravilnog funkcioniranja unutar tržišta. Usmjerena je na osiguranje jednakih uvjeta u svim sektorima, posebno se odnosi na one u slabim položajima potrošača.
Pravila tržišnog natjecanja utemeljena su na ugovoru, koja se trebaju promatrati u svjetlu širih europskih vrijednosti koji je zapravo temelj zakonodavstva Unije. U pogledu socijalnih pitanja, socijalnog tržišnoga gospodarstva, ekoloških standarda, klimatske politike kao i zaštita potrošača koja bi se primjenom prava tržišnog natjecanja EU-a trebala baviti problemima u tržištu.
Također se navodi da bi politika tržišnog natjecanja trebala djelovati kao katalizator za promicanje energetskog prijelaza u EU-u, poticati socijalnu i gospodarsku integraciju u Europi, poticati ekološke održive poljoprivredne aktivnosti kao i ograničavati sposobnost velikih energetskih tvrtki da podignu cijene opskrbe energijom.
Sukladno svemu navedenom, podržala sam ovo izvješće.

Date issued: January 31, 2019