Addendum

Miroslav POCHE


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Czechia

NATIONAL GROUP
Česká strana sociálně demokratická

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
84%
235 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
83%
8573 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Annual Report on Competition Policy
Committee on Economic and Monetary Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 3
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 9
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 1
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0474/2018)
Annual report on competition policy

Podpořil jsem tuto široce rozkročenou výroční zprávu o politice hospodářské soutěže. Mezi oblasti, ve kterých je třeba dodržovat pravidla hospodářské soutěže, patří celá šíře ekonomiky – od zemědělství přes dopravu až k abstraktnímu digitálnímu sektoru. Skrze kompromisy bylo dosaženo přijetí několika klíčových formulací obsahujících apel na sociální rovnost, spravedlivý obchod, ochranu spotřebitele nebo ochranu klimatu. Osobně bych volil ambicióznější jazyk u oblasti zdanění digitální ekonomiky, ale i přesto hodnotím znění zprávy jako uspokojivé. Je zřejmé, že současné právní předpisy EU nejsou schopné účinně bojovat proti dvojímu zdanění a zastavit tak závod v nastolování co nejnižší úrovně daně z příjmů právnických osob. V této oblasti ještě musíme zapracovat.

Date issued: January 31, 2019