Addendum

Miroslav POCHE


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Czechia

NATIONAL GROUP
Česká strana sociálně demokratická

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
84%
235 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
83%
8573 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
The 2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0534/2017 - § 11
B8-0534/2017 - § 12/2
B8-0534/2017 - Am 4
B8-0534/2017 - § 31
B8-0534/2017 - § 36/2


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0534/2017)
2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)

Přijatá rezoluce Evropského parlamentu se stane mandátem pro delegaci, jež bude za Parlament vystupovat na letošní listopadové konferenci OSN o změně klimatu v Bonnu. Oceňuji rychlost ratifikace Pařížské dohody, ovšem uzavřením dohody naše snahy nekončí ba naopak, proto text obsahuje nové podněty směřující k naplnění závazků dohody. Považuji za zásadní, aby měla delegace v rukách silný mandát, který reflektuje reálné možnosti EU i jednotlivých členských států a přitom se staví zodpovědně k naplňování cílů Pařížské dohody a co víc, pohlíží do budoucnosti k přípravě strategie 2050, která počítá s tzv. zero emission modelem. Pojďme se tedy krok po kroku přibližovat k tomuto milníku. Chtěl bych také zopakovat, že je třeba vyvarovat se stavění hospodářského růstu do kontradikce k úsilí v boji proti klimatickým změnám. Klima bylo a bude klíčové téma, na přizpůsobování se jeho změnám je možné nahlížet i jako na hybnou sílu k realizaci udržitelného hospodářského růstu.

Date issued: October 4, 2017