Addendum

Martina DLABAJOVÁ


EUROPEAN GROUP
ALDE
COUNTRY
Czechia

NATIONAL GROUP
ANO 2011

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
93%
259 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
96%
9918 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a Council decision authorising Austria, Cyprus, Croatia, Luxembourg, Portugal, Romania and the United Kingdom to accept, in the interest of the European Union, the accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0451/2018. Mary Honeyball - Vote unique


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0451/2018)
Accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

Úmluva vstoupila v Dominikánské republice v platnost v roce 2004 a je již v platnosti mezi Dominikánskou republikou a 20 členskými státy EU. Přistoupení Dominikánské republiky k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 je bezpochyby žádoucí. Zprávu jsem podpořila.

Date issued: January 31, 2019