Addendum

Martina DLABAJOVÁ


EUROPEAN GROUP
ALDE
COUNTRY
Czechia

NATIONAL GROUP
ANO 2011

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
93%
259 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
96%
9918 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Annual Report on Competition Policy
Committee on Economic and Monetary Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 3
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 9
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 1
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0474/2018)
Annual report on competition policy

Zpravodaj se domnívá, že politika hospodářské soutěže zaměřená na zajištění rovných podmínek ve všech odvětvích je základem evropské sociálně-tržní ekonomiky a klíčovým faktorem pro zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Domnívá se, že vypracovávání výročních zpráv Komise o politice hospodářské soutěže je nezbytné z hlediska demokratické kontroly. Zprávu jsem podpořila.

Date issued: January 31, 2019