Addendum

Michaela ŠOJDROVÁ


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Czechia

NATIONAL GROUP
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
98%
275 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
98%
10125 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0245/2018. Axel Voss - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0245/2018)
Copyright in the Digital Single Market

Směrnici jsem podpořila. Přizpůsobení pravidel autorského práva na internetu považuji za nezbytné pro to, abychom si i v budoucnu zachovali kvalitní nezávislou žurnalistiku a pestrou tvorbu hodnotných kulturních děl. Finální znění směrnice přitom považuji za vyvážené z hlediska zájmu autorů, vydavatelů, platforem a spotřebitelů. Co se týče vydavatelského práva, tak dle aktuálního znění článku 11 bude omezeno na novinářské články, nebude platit retroaktivně, nebude se vztahovat na hyperlinky a velmi krátké úryvky z textu, nebude se vztahovat na soukromé a nekomerční užití a možnost citace zůstane zachována. Pokud jde o článek 13, došlo k výraznému zúžení platforem, na které úprava dopadne, zakotvení výjimek, zavedení mírnějšího režimu pro určité (v zásadě menší a začínající) platformy a přizpůsobení opatření možnostem platformy. Důležitou roli pochopitelně sehraje transpozice do českého právního řádu a Komise, která musí vydat pokyny k uplatňování článku 13 a podněcovat dialog mezi zájmovými skupinami.

Date issued: March 26, 2019