Addendum

Tomáš ZDECHOVSKÝ


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Czechia

NATIONAL GROUP
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
97%
272 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
96%
9880 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Annual Report on Competition Policy
Committee on Economic and Monetary Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 3
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 9
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 1
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0474/2018)
Annual report on competition policy

Podpořil jsem pro přejetí výroční zprávy o politice v oblasti hospodářské soutěže. Jsem rád, že se státům Evropské unie ekonomicky daří, také ona ekonomická spolupráce byla hlavním účelem vzniku spolupráce. Nesmíme však zapomínat na ochranu hospodářské soutěže, jejíž legislativní rámec musí být stále přizpůsobován sociálně tržnímu hospodářství Unie založenému na otázkách rovnosti, ochraně spotřebitele, ochraně veřejného zdraví a dalších evropských hodnotách. V tomto ohledu podporuji iniciativu k vytvoření účinného rámce přizpůsobeného výzvám ekonomiky založené na datech. Nové digitální platformy, které by mohly shromažďovat stále narůstající toky dat, by mohly lépe kontrolovat potencionální ohrožení evropského trhu, například zneužívání tržní síly.

Date issued: January 31, 2019Subscription expired
RSSbox powered by rssinclude.com