EP Application Suite

Csaba MOLNÁR


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Hungary

NATIONAL GROUP
Demokratikus Koalíció

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
93%
260 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
89%
9137 out of 10253 votes during the mandate.


DOSSIER B8-0534/2017 (PE 611.540)
The 2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)
Committee on Environment, Public Health and Food Safety
VOTES ON OCTOBER 4, 2017
12:23:59 § 11
12:24:21 § 12/2
12:25:21 Am 4
12:26:34 § 31
12:27:15 § 36/2
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0534/2017)

Az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez (UNFCCC) az Európai Unió és tagállamai is csatlakoztak. A Keretegyezmény részes feleinek 23. konferenciájára novembert 6. és 17. között, a németországi Bonnban kerül sor.A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, továbbá a PPE, az S&D, az ECR, az ALDE, a GUE/NGL, a Verts/ALE és az EFDD képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítvány az Európai Unió által a konferencián képviselendő álláspontra, javasolandó intézkedésekre és az EU nevében történő fölajánlásokra tesz ajánlást. Az indítványt szavazatommal támogattam.
--------
[EN] The European Union and its Member States have also acceded to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The 23rd Conference of the Parties to the Framework Convention will take place from 6 to 17 November in Bonn, Germany. The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, as well as the EPP, S&D, ECR, ALDE, GUE / NGL, The motion for a resolution tabled by the Verts / ALE Group and the EFDD Group recommended the position to be taken by the European Union at the conference, the measures to be proposed and the recommendations to be made on behalf of the EU. I voted in favor of the motion.