Addendum

Csaba MOLNÁR


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Hungary

NATIONAL GROUP
Demokratikus Koalíció

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
93%
260 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
89%
9137 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
The 2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0534/2017 - § 11
B8-0534/2017 - § 12/2
B8-0534/2017 - Am 4
B8-0534/2017 - § 31
B8-0534/2017 - § 36/2


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0534/2017)
2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)

Az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez (UNFCCC) az Európai Unió és tagállamai is csatlakoztak. A Keretegyezmény részes feleinek 23. konferenciájára novembert 6. és 17. között, a németországi Bonnban kerül sor.
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, továbbá a PPE, az S&D, az ECR, az ALDE, a GUE/NGL, a Verts/ALE és az EFDD képviselőcsoportok által benyújtott állásfoglalási indítvány az Európai Unió által a konferencián képviselendő álláspontra, javasolandó intézkedésekre és az EU nevében történő fölajánlásokra tesz ajánlást. Az indítványt szavazatommal támogattam.

Date issued: October 4, 2017