Addendum

Ivan JAKOVČIĆ


EUROPEAN GROUP
ALDE
COUNTRY
Croatia

NATIONAL GROUP
Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
99%
277 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
99%
10158 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a Council decision authorising Austria, Cyprus, Croatia, Luxembourg, Portugal, Romania and the United Kingdom to accept, in the interest of the European Union, the accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0451/2018. Mary Honeyball - Vote unique


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0451/2018)
Accession of the Dominican Republic to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

Glasao sam za Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. jer je to dokument od ključne važnosti s obzirom da se njime uvodi sustav suradnje država ugovornica te se osigurava da ta djeca budu zaštićena u cijelom EU-u.
Do takvih problema najčešće dolazi kad su roditelji djeteta rastavljeni, a dolaze iz različitih država, stoga postoji opasnost da se manjak suradnje između tih država iskoristi za dobivanje skrbništva nad djetetom. U takvim je slučajevima najveći problem pristranost pravnih sustava pojedinačnih država. Često se može dogoditi da se sudovi u objema državama proglase nadležnima i da svaki od njih dodijeli skrbništvo nad djetetom roditelju s državljanstvom države u kojoj se sud nalazi.
Svrha je Konvencije da se taj problem riješi na međunarodnoj razini tako da se odredi da su nadležni sudovi i primjenjivi zakoni oni iz države boravišta djeteta. Konvencijom se uvodi i sustav kojim se jamči hitan povratak otete djece.

Date issued: January 31, 2019Subscription expired
RSSbox powered by rssinclude.com