Addendum

Davor ŠKRLEC


EUROPEAN GROUP
Greens-EFA
COUNTRY
Croatia

NATIONAL GROUP
Independent

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
95%
265 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
92%
9527 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0324/2017 - Marju Lauristin - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0324/2017)
Respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

Povećanom upotrebom interneta otvaraju se različita pitanja o poštivanju privatnosti korisnika. U skladu s odredbama Lisabonskog ugovora, između ostalog, navedeno je pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i komunikacija te pravo na zaštitu osobnih podataka.
Prijedlog izmjene Direktive o privatnosti i elektroničkim komunikacijama dolazi kako bi se osigurala usklađenost pravila, praćenje trendova digitalne tehnologije te kako bi se potrebe potrošača i poduzeća stavile u prvi plan.
Odlučio sam svojim glasom podržati ovo izvješće kako bi mogli početi međuinstitucionalni pregovori za usklađeni pravni okvir. Posebno je bitno postaviti pravila privatnosti kada s digitalnim uređajima pristupamo online sadržajima. Novi prijedlog uzima u obzir iskustvo prikupljeno tijekom godina u vezi s „kolačićima“ i drugim alatima kojima se omogućuje praćenje pojedinaca, koji ozbiljno utječu na privatni život i povjerljivost komunikacija. Također, ograničava opcije kojima industrija prati ponašanje na mreži kako bi se prikazali ciljani oglasi.

Date issued: October 26, 2017