EP Application Suite

Claudia ȚAPARDEL


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Romania

NATIONAL GROUP
Partidul Social Democrat

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
98%
273 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
97%
9981 out of 10253 votes during the mandate.


DOSSIER B8-0542/2017 (PE 611.540)
The draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC) 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties
Committee on Environment, Public Health and Food Safety
VOTES ON OCTOBER 4, 2017
12:18:18 Considérant P
12:18:36 Considérant R/1
12:18:49 Considérant R/2
12:19:02 Considérant R/3
12:20:48 Résolution
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0542/2017)

Starea de sănătate a populației din cadrul Uniunii Europene este unul dintre domeniile în care instituțiile comunitare își fac din plin simțită prezența. Reglementarea compușilor chimici care intră în componența diverselor produse de pe piața comună europeană este una dintre sarcinile pe care instituțiile europene trebuie să le îndeplinească în mod adecvat.În urma desfășurării unor studii științifice aprofundate, s-a ajuns la concluzia că unii compuși chimici acționează ca perturbatori endocrini, ceea ce poate cauza afecțiuni grave consumatorilor. Din păcate, cercetările de până acum au identificat doar o parte dintre acești compuși, mulți fiind încă în stadiul de investigare. În această fază nu pot fi adoptate măsuri fără o testare comprehensivă a tuturor compușilor care prezintă riscul de a fi perturbatori endocrini.Propunerea Comisiei încearcă să grăbească acest proces, ceea ce nu este acceptabil, în condițiile în care mai există riscuri la adresa sănătății cetățenilor europeni. E nevoie de cercetări științifice aprofundate, care să elimine orice risc potențial. De aceea, Parlamentul European trebuie să se opună oricăror măsuri pripite, ca cea de față. Susțin adoptarea actualei rezoluții.
--------
[EN] The health of the population in the European Union is one of the areas in which the Community institutions make their presence felt. The regulation of the chemical compounds that make up the various products on the European common market is one of the tasks that the European institutions must adequately perform. Following in-depth scientific studies, it has been concluded that some chemical compounds act as endocrine disruptors. , which can cause serious harm to consumers. Unfortunately, research so far has identified only some of these compounds, many of which are still under investigation. No action can be taken at this stage without a comprehensive test of all compounds that pose a risk of endocrine disruption. The Commission proposal seeks to speed up this process, which is not acceptable, given that there are still risks to the health of European citizens. . In-depth scientific research is needed to eliminate any potential risk. That is why the European Parliament must oppose any hasty measures, such as the present one. I support the adoption of the current resolution.