Addendum

Adam SZEJNFELD


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Poland

NATIONAL GROUP
Platforma Obywatelska

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
99%
276 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
98%
10087 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Annual Report on Competition Policy
Committee on Economic and Monetary Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 3
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 9
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 1
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0474/2018)
Annual report on competition policy

Mówiąc o uczciwej konkurencji, nie można pominąć kwestii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Niemal każdy podpisze się pod stwierdzeniem, że tworzą one trzon europejskiej gospodarki, ale mimo to podlegają nieproporcjonalnym obciążeniom regulacyjnym, administracyjnym i finansowym. To bardzo poważnie ogranicza ich możliwości konkurowania nie tylko z firmami transgranicznymi, ale także z lepiej rozwiniętymi od nich, większymi przedsiębiorstwami. Czas zatem na radykalną zmianę filozofii działania aparatu państwowego w stosunku do prowadzących działalność gospodarczą.
Rynkiem, który w ostatnich wielu miesiącach jest najbardziej w Europie narażony na ograniczanie wolnej konkurencji oraz stosowanie branżowych i krajowych protekcjonizmów, staje się rynek transportu. W tym bowiem przypadku już nie tylko same firmy nie zawsze uczciwie ze sobą konkurują, ale niestety także poszczególne państwa członkowskie wkroczyły na tę szkodliwą ścieżkę. Chodzi oczywiście o transport międzynarodowy, a w jego ramach również o kabotaż.
Nadmierne regulacje ograniczają wolną konkurencję, ograniczają rozwój gospodarczy, ograniczają wolność obywateli, ograniczają też integrację Unii Europejskiej. Należy zatrzymać populistyczne partykularyzmy niektórych krajów Europy, które stanowią zagrożenie dla uczciwej konkurencji na wspólnym rynku.

Date issued: January 31, 2019