Addendum

Beata GOSIEWSKA


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Poland

NATIONAL GROUP
Prawo i Sprawiedliwość

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
98%
273 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
98%
10103 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0308/2018. Alessia Maria Mosca et Daniel Dalton - Vote unique
A8-0298/2018. Cătălin Sorin Ivan - Vote unique
A8-0309/2018. Paolo De Castro - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles
A8-0035/2016. Claudiu Ciprian Tănăsescu - Am 36
A8-0046/2016. Françoise Grossetête - Am 324
A8-0075/2016. Clara Eugenia Aguilera García - Am 94
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 150
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 172
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 135
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 137
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 152
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 153
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 159
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 60
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 161S
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 163S
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 140
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 165S
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 166S
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 171S
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 142
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 143S
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 144S
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 146S
A8-0202/2018. Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Proposition de la Commission
A8-0321/2018. Andrzej Grzyb - Am 40
A8-0321/2018. Andrzej Grzyb - Am 53
A8-0321/2018. Andrzej Grzyb - Am 60
A8-0321/2018. Andrzej Grzyb - Am 61
A8-0321/2018. Andrzej Grzyb - Am 82
A8-0321/2018. Andrzej Grzyb - Am 80
A8-0321/2018. Andrzej Grzyb - Am 78
A8-0321/2018. Andrzej Grzyb - Am 79
A8-0321/2018. Andrzej Grzyb - Considérant 9
A8-0321/2018. Andrzej Grzyb - Proposition de la Commission
A8-0310/2018. Alain Cadec - Am 63
A8-0310/2018. Alain Cadec - Article 4 § 5 introduction
A8-0310/2018. Alain Cadec - Am 49/1
A8-0310/2018. Alain Cadec - Am 49/2
A8-0310/2018. Alain Cadec - Article 4 § 5 point b
A8-0310/2018. Alain Cadec - Am 95
A8-0310/2018. Alain Cadec - Proposition de la Commission
A8-0153/2018. Othmar Karas et Pervenche Berès - Am 2
A8-0063/2018. Giovanni La Via - Am 16
RC-B8-0481/2018. § 12
RC-B8-0481/2018. § 17
RC-B8-0481/2018. Am 1
RC-B8-0481/2018. Am 2
RC-B8-0481/2018. Am 3
RC-B8-0481/2018. Am 4
RC-B8-0481/2018. Am 5
RC-B8-0481/2018. Am 6
RC-B8-0481/2018. Am 7
RC-B8-0481/2018. Am 8
RC-B8-0481/2018. Am 9
RC-B8-0481/2018. Am 10
RC-B8-0481/2018. Am 11
RC-B8-0481/2018. Am 12
RC-B8-0481/2018. Am 13
RC-B8-0481/2018. Am 14
RC-B8-0481/2018. Am 15
RC-B8-0481/2018. Résolution
RC-B8-0484/2018. Am 13
RC-B8-0484/2018. Am 2
RC-B8-0484/2018. § 15
RC-B8-0484/2018. Am 3
RC-B8-0484/2018. § 16
RC-B8-0484/2018. Am 4
RC-B8-0484/2018. § 17
RC-B8-0484/2018. Am 11
RC-B8-0484/2018. Après le considérant L
RC-B8-0484/2018. Résolution
B8-0477/2018. Am 2
B8-0477/2018. § 9/1
B8-0477/2018. § 9/2
B8-0478/2018. Am 1
A8-0329/2018. Krzysztof Hetman - Résolution
B8-0480/2018. Am 4
B8-0480/2018. § 29
RC-B8-0498/2018. § 11
RC-B8-0498/2018. § 14
RC-B8-0498/2018. Résolution
RC-B8-0351/2018. § 6
RC-B8-0351/2018. Résolution
B8-0492/2018. § 6/1
B8-0492/2018. § 6/2
B8-0492/2018. Am 1
A8-0297/2018. Ismail Ertug - Résolution
A8-0319/2018. Joachim Schuster - Am 1
A8-0319/2018. Joachim Schuster - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (RC-B8-0481/2018)
Rise of neo-fascist violence in Europe

Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska – od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści w polskim prawie karnym podlega penalizacji.
Dostrzegam ten problem i jego powagę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mojego kraju. Powstrzymam się przed podawaniem znacznie poważniejszych przykładów z innych niż Polska państw członkowskich, bo nie służy to unijnej współpracy. Zawsze uważałam, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym jestem przeciwna tej rezolucji.

Date issued: October 25, 2018