Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
202 out of 245 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
87%
7040 out of 8002 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
Alessia Maria Mosca et Daniel Dalton - Vote unique
Cătălin Sorin Ivan - Vote unique
Paolo De Castro - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles
Claudiu Ciprian Tănăsescu - Am 36
Françoise Grossetête - Am 324
Clara Eugenia Aguilera García - Am 94
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 150
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 172
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 135
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 137
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 152
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 153
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 159
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 60
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 161S
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 163S
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 140
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 165S
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 166S
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 171S
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 142
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 143S
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 144S
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Am 146S
Christine Revault d`Allonnes Bonnefoy - Proposition de la Commission
Andrzej Grzyb - Am 40
Andrzej Grzyb - Am 53
Andrzej Grzyb - Am 60
Andrzej Grzyb - Am 61
Andrzej Grzyb - Am 82
Andrzej Grzyb - Am 80
Andrzej Grzyb - Am 78
Andrzej Grzyb - Am 79
Andrzej Grzyb - Considérant 9
Andrzej Grzyb - Proposition de la Commission
Alain Cadec - Am 63
Alain Cadec - Article 4 § 5 introduction
Alain Cadec - Am 49/1
Alain Cadec - Am 49/2
Alain Cadec - Article 4 § 5 point b
Alain Cadec - Am 95
Alain Cadec - Proposition de la Commission
Othmar Karas et Pervenche Berès - Am 2
Giovanni La Via - Am 16
§ 12
§ 17
Am 1
Am 2
Am 3
Am 4
Am 5
Am 6
Am 7
Am 8
Am 9
Am 10
Am 11
Am 12
Am 13
Am 14
Am 15
Résolution
Am 13
Am 2
§ 15
Am 3
§ 16
Am 4
§ 17
Am 11
Après le considérant L
Résolution
Am 2
§ 9/1
§ 9/2
Am 1
Krzysztof Hetman - Résolution
Am 4
§ 29
§ 11
§ 14
Résolution
§ 6
Résolution
§ 6/1
§ 6/2
Am 1
Ismail Ertug - Résolution
Joachim Schuster - Am 1
Joachim Schuster - RésolutionRichard Sulik - European Parliament docs

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 13. novembra 2018 - 10:30 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'41''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Zriadenie centralizovaného registra žiadostí o priame platby za účelom prideľovania priamych platieb - E-005499/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005499/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Revidovaná smernica o vyslaných zamestnancoch a nariadenie Rím I - E-005458/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005458/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Podmienky oprávnenosti priamych platieb - E-005457/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005457/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. – 19. októbra 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 2. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Kariérny postup úradníkov Komisie - E-004258/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004258/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov – 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - 16:37 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'13''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (14Mb) alebo vo formáte WMV (18Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Hodnotenie Lisabonskej zmluvy (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 24. októbra 2018 - 15:19 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 2'13''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (26Mb) alebo vo formáte WMV (34Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Notifikovanie možnej nedovolenej štátnej pomoci - P-005349/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-005349/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Konania o porušení práva Únie týkajúce sa smernice Rady 92/83/EHS voči Rakúsku a Chorvátsku - E-004470/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004470/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Pojem "malý liehovar" podľa smernice Rady 92/83/EHS - P-004771/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky P-004771/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Minimálny príjem pre spravodlivú Európu: právo pre občanov (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatočne zodpovedaná otázka E-004257/2018 - E-005106/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005106/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Posúdenie oprávnenosti oznamovateľa podľa návrhu smernice o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie - E-005076/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-005076/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Otázka na písomné zodpovedanie - Rekreačný bonus zamestnanca v Maďarsku - E-004798/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004798/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Študenti medicíny - E-004135/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004135/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Kritériá na výber uchádzačov pre DiscoverEU - E-004257/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky E-004257/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Reforma voľby sudcov Ústavného súdu v Slovenskej republike - E-004773/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004773/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Reforma voľby policajného prezidenta a reorganizácie policajnej inšpekcie v Slovenskej republike - E-004774/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004774/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP