Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
195 out of 237 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
87%
6736 out of 7686 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0275/2018 - Laura Ferrara - Vote unique
A8-0313/2017 - Cornelia Ernst - Am 118
A8-0054/2018 - Marlene Mizzi - Am 174
A8-0054/2018 - Marlene Mizzi - Am 173
A8-0261/2016 - Tanja Fajon - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles
RC-B8-0388/2018 - Am 4
RC-B8-0388/2018 - Am 5
RC-B8-0388/2018 - Considérant C/2
RC-B8-0388/2018 - Am 1
RC-B8-0388/2018 - Am 2
RC-B8-0388/2018 - Am 3
RC-B8-0388/2018 - Am 6
A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker - Am 2
A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker - Résolution
A8-0257/2018 - Karin Kadenbach - Résolution
A8-0241/2018 - István Ujhelyi - Résolution
A8-0268/2018 - Pavel Poc - Am 2
A8-0268/2018 - Pavel Poc - § 32/2
A8-0268/2018 - Pavel Poc - Am 3
A8-0268/2018 - Pavel Poc - Am 4
A8-0268/2018 - Pavel Poc - Am 5
A8-0268/2018 - Pavel Poc - § 42/2
A8-0268/2018 - Pavel Poc - Résolution
A8-0267/2018 - Olga Sehnalová - Am 1
A8-0267/2018 - Olga Sehnalová - § 37
A8-0267/2018 - Olga Sehnalová - § 42
A8-0267/2018 - Olga Sehnalová - Considérant E/2
A8-0267/2018 - Olga Sehnalová - RésolutionRichard Sulik - European Parliament docs

Rozpravy - Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď - Možný únos vietnamského občana slovenským vládnym špeciálom - E-002628/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002628/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Nedostatočná odpoveď na otázku P-003926/2018 - P-004256/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-004256/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Konania o porušení práva Únie týkajúce sa smernice Rady 92/83/EHS voči Rakúsku a Chorvátsku - E-004470/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004470/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku) - Richard Sulík - Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď - Elektronická forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa GDPR - E-003163/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-003163/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Kariérny postup úradníkov Komisie - E-004258/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004258/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Kritériá na výber uchádzačov pre DiscoverEU - E-004257/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004257/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Návrhy štyroch projektov - informatizácia Slovenskej republiky - E-004232/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004232/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatočná odpoveď na otázku P-003926/2018 - P-004256/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-004256/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - eHealth - pokračovanie otázky E-002769/2016 - E-002701/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002701/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Súkromná výroba destilátu - P-003926/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-003926/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Výročná správa OLAFu - E-003207/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-003207/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Operačný program Výskum a inovácie v Slovenskej republike v období 2014 – 2020 - E-003417/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-003417/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Duálna kvalita výrobkov - počet dotknutých produktov - P-003230/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-003230/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Študenti medicíny - E-004135/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-004135/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Oprávnenosť externých auditov využívaných pri čerpaní eurofondov - E-002829/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002829/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Otázka na písomné zodpovedanie - Súkromná výroba destilátu - P-003926/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-003926-18
nullKomisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Operačný program Výskum a inovácie v Slovenskej republike v období 2014 – 2020 - E-003417/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-003417-18
nullKomisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Operačný program OPIS na Slovensku - E-002732/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002732/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Transferové oceňovanie v práve EÚ - E-002557/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002557/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia