Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
81%
191 out of 233 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
87%
6665 out of 7585 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
Résolution
Axel Voss - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles
György Schöpflin - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles
Jaromír Štětina - Vote unique
Kinga Gál - Am 363
Kinga Gál - Am 3
Ingeborg Gräßle et Richard Ashworth - Am 653
Monica Macovei - Am 108
Daniele Viotti - Am 35
Daniele Viotti - Après le § 1
Daniele Viotti - Am 1/1
Daniele Viotti - Am 1/2
Daniele Viotti - Am 17
Daniele Viotti - Am 38
Daniele Viotti - Am 18
Daniele Viotti - Am 19
Daniele Viotti - Am 2
Daniele Viotti - Am 40
Daniele Viotti - Am 41
Daniele Viotti - Am 42
Daniele Viotti - Am 43
Daniele Viotti - Am 26
Daniele Viotti - Am 27
Daniele Viotti - Am 31
Daniele Viotti - Am 20
Daniele Viotti - Am 10
Daniele Viotti - Am 11
Daniele Viotti - Am 32
Daniele Viotti - Am 12
Daniele Viotti - Am 23
Daniele Viotti - Résolution
Eugen Freund - Am 1
Eugen Freund - Am 2
Eugen Freund - Am 3S
Eugen Freund - § 1, point i/2
Eugen Freund - Am 4S
Eugen Freund - Am 5S
Eugen Freund - § 1, point x/3
Eugen Freund - Am 6S
Eugen Freund - Am 7
Eugen Freund - § 1, point aap/1
Eugen Freund - § 1, point aap/2
Eugen Freund - § 1, point aap/3
Eugen Freund - § 1, point aap/4
Eugen Freund - § 1, point aap/5
Eugen Freund - Am 8
Eugen Freund - § 1, point abm
Eugen Freund - Recommendation
Résolution
Am 5
Résolution
Résolution
Jiří Maštálka - RésolutionRichard Sulik - European Parliament docs

Answer - Transfer pricing in EU law - E-002557/2018

Commission response
See question(s) : E-002557/2018

Source : © European Union, 2018 - EP

Rozpravy - Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. júna 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Written question - Private distillate production - P-003926/2018

Question for written answer P-003926/2018
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

Source : © European Union, 2018 - EP

Rozpravy - Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď - Vymáhateľnosť smernice o nekalých obchodných praktikách - neexistujúci orgán dozoru v SR pre oblasť potravín - E-002201/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002201/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Opakované použitie dát verejného sektora obsahujúcich osobné údaje - pokračovanie otázky E-1142/18 - E-003315/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-003315/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Written question - 2014-2020 Operational Programme 'Research and Innovation' in Slovakia - E-003417/2018

Question for written answer E-003417/2018
to the Commission
Rule 130
Richard Sulík (ECR)

Source : © European Union, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. júla 2018 - 16:57 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'23''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (16Mb) alebo vo formáte WMV (21Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - 19:07 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'40''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - 18:40 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 31''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (6Mb) alebo vo formáte WMV (8Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - 16:26 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 37''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (7Mb) alebo vo formáte WMV (9Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 3. júla 2018 - 16:24 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'56''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (22Mb) alebo vo formáte WMV (30Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Výročná správa OLAFu - E-003207/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-003207/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Elektronická forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa GDPR - E-003163/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-003163/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Duálna kvalita výrobkov - počet dotknutých produktov - P-003230/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-003230/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku) - Richard Sulík - Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď - Prístup k dokumentom orgánov EÚ - P-002556/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-002556/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Neskorá transpozícia smernice 2015/2302/ES v Slovenskej republike - E-001466/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001466/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Efektívnosť poľnohospodárskych dotácií na Slovensku - E-002010/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-002010/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP