Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
228 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
88%
9051 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Ending child marriage

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0535/2017 - § 2
B8-0535/2017 - § 20
B8-0535/2017 - Considérant D
B8-0535/2017 - Considérant P


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0535/2017)
Ending child marriage

Uznesenie sa zameriava na prevenciu uzatvárania manželstiev maloletých a problémy detí s nimi spojené. To sa týka najmä neplnoletých dievčat, ktoré sú v týchto prípadoch často do manželstva nútené bez svojho súhlasu. Keďže nútené manželstvá považujem za formu násilia páchanú na deťoch, hlasoval som za prijatie tohto uznesenia.

Date issued: October 4, 2017Subscription expired
RSSbox powered by rssinclude.com