Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
228 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
88%
9051 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann - Résolution
A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - § 3
A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - § 16
A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - § 27
A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - § 28
A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - § 29
A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - § 35
A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - § 65/1
A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - § 65/2
A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - § 68
A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt - Résolution
A8-0021/2016 - Damian Drăghici - Am 1
A8-0021/2016 - Damian Drăghici - § 4
A8-0021/2016 - Damian Drăghici - § 13
A8-0021/2016 - Damian Drăghici - § 22
A8-0021/2016 - Damian Drăghici - § 45/2
A8-0021/2016 - Damian Drăghici - Résolution de la commission CULT
A8-0049/2016 - Ernest Maragall - § 2
A8-0049/2016 - Ernest Maragall - § 4
A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Am 1
A8-0049/2016 - Ernest Maragall - § 20/2
A8-0049/2016 - Ernest Maragall - § 27
A8-0049/2016 - Ernest Maragall - § 60/1
A8-0049/2016 - Ernest Maragall - § 60/2
A8-0049/2016 - Ernest Maragall - § 62
A8-0049/2016 - Ernest Maragall - § 65
A8-0049/2016 - Ernest Maragall - Résolution
A8-0027/2016 - Sylvie Goulard - Résolution
A8-0044/2016 - Ruža Tomašić - Résolution
A8-0052/2016 - Linnéa Engström - Résolution
A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa - Vote unique
A8-0067/2016 - Marco Affronte - Vote unique
A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch - Vote unique
A8-0063/2016 - Peter Simon - Vote unique
A8-0070/2016 - Claude Moraes - Vote unique
A8-0042/2016 - Norica Nicolai - Vote unique
A8-0288/2015 - Michel Dantin - Résolution législative
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 1
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 2
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 3
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - § 23
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - § 38
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - § 46
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 27
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 4
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 5
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 6
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - § 80
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 7
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 34
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 35
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 8
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 38
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - § 123
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 21
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 22
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Am 23
A8-0066/2016 - Roberta Metsola et Kashetu Kyenge - Résolution
A8-0301/2015 - Sajjad Karim - RésolutionRichard Sulik - European Parliament docs

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Plánované pokračovanie ťažby v slovenskom regióne horná Nitra do roku 2034 - E-001426/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001426/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie) - Richard Sulík - Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel - Prechodná verzia

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Neproporčné pokuty za nedodržanie Loi Macron - pokračovanie - E-001288/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001288/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Prídavné látky v potravinách - E-001740/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001740/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Sloboda poskytovať služby poisťovňami - E-001688/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001688/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Európsky nástroj stabilizácie investícií - E-000684/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000684/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Ochrana kvality zdrojov podzemnej vody na Slovensku - toxická skládka odpadov vo Vrakuni - E-001168/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001168/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Vyplácanie priamych platieb pri križovaní pozemkov - E-001379/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001379/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Rozhodnutie o nezaradení Ruska na zoznam vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami v systéme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu - E-001034/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001034/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatočne zodpovedaná otázka č. E-000712-19 - Fiktívne nákupy v CPC nariadení - E-001760/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001760/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Prídavné látky v potravinách - E-001740/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001740/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Pravidlá a postupy pre prevádzku bezpilotných lietadiel - E-001737/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001737/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Sloboda poskytovať služby poisťovňami - E-001688/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001688/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nové pravidlá propagácie potravín prostredníctvom letáku na Slovensku - P-001822/2019

Otázka na písomné zodpovedanie P-001822/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Regulačné technické štandardy podľa smernice o distribúcii poistenia - E-000796/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000796/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa - fiktívny nákup - E-000712/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000712/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Sankcionovateľná povinnosť zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesta - možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže - E-000711/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000711/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Hlasovanie - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie) - Richard Sulík - Štvrtok, 4. apríla 2019 - 11:35 - Brusel

Trvanie videonahrávky : 18''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (3Mb) alebo vo formáte WMV (4Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Plánované pokračovanie ťažby v slovenskom regióne horná Nitra do roku 2034 - E-001426/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001426/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Vyplácanie priamych platieb pri križovaní pozemkov - E-001379/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001379/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia