Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
228 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
88%
9051 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 77
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 12
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 31
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 79
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 80
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 81
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 1
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 82
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 83
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 32
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 84
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 13
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 34
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 35
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 36
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 85S
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 86
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 87
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 89
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 90
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 42
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 91
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 16
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 92
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 88
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 17=37
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 93
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 94
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 38
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 95
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 19
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 39
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 96
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 98
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 99
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 100
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 101
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 20
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 102
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 103S
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 104
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 22
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 105S
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 107
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 108
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 117
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 109
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 110
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 111
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 41
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 112
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 113
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 51
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 52
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 54
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 55
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 53
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 56=10
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 57
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 58
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 59
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 60
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 61
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 62
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 63
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 66
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 67
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 68
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 69=8
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 70
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 72
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 73
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 74
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 75
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 76
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 29
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 30
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Résolution
A8-0188/2015 - Ivo Vajgl - approbation
A8-0189/2015 - David McAllister - approbation
A8-0179/2015 - Jerzy Buzek - approbation
A8-0180/2015 - Jerzy Buzek - approbation
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1PC/1 art 3 sexies bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1PC/2 art 3 sexies bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1PC/1 art 3 septies
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 25/1
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 25/2
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 25/3
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1PC/1 art 3 nonies
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1PC/2 art 3 nonies
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 27rev/1
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 27rev/2
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 27rev/3
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC art 2 (-1)
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC art 2 (-1 bis)
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC art 2 (-1 ter)
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC art 2 (-1 quater)
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC art 2 bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC cons 1
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC cons 2
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC cons 2 bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC cons 9 bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC/1 cons 13
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC/2 cons 13
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC/3 cons 13
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC cons 17 bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Proposition modifiée
A8-0029/2015 - Ivo Belet - Proposition modifiée
A8-0029/2015 - Ivo Belet - Résolution législative
A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier - Résolution législative
A8-0181/2015 - Jerzy Buzek - approbation
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 8/1
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 8/2
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 10
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 20
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 26/2
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 30/2
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 33
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 35/1
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 35/2
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 47
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 49
A8-0205/2015 - Laura Agea - Résolution législative
A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa - Résolution
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 8
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 9
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 10
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 5
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 6
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 38
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 16
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 17
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 18
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - § 18/1
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - § 18/2
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 3
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 4
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 7
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 22
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 28
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 29
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 30
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 39
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 40
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 41
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Résolution
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 18/2
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 46/3
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 58/4
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 60/1
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 60/2
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 60/3
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 62/2
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 62/3
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 62/4
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 64/1
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 64/2
A8-0204/2015 - Jean Lambert - Considérant H
A8-0204/2015 - Jean Lambert - Considérant X/2
A8-0204/2015 - Jean Lambert - Résolution
A8-0184/2015 - Elly Schlein - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0158/2015)
Long-term shareholder engagement and corporate governance statement

Cieľom správy je posilniť dlhodobú perspektívu v riadení kótovaných spoločností. Znenie smernice hovorí, že akcionári budú mať právo rozhodovať o politike odmien manažmentu spoločnosti, ktorá bude zverejnená po odhlasovaní na valnom zhromaždení. Povinnosti sprostredkovateľov na identifikáciu akcionárov stúpli, zatiaľ čo členské štáty budú môcť určiť hranicu podielu, pri ktorej bude vznikať povinnosť odhaliť akcionára. Výkony štatutárnych orgánov budú posudzované podľa finančných aj nefinančných kritérií, zastupujúci poradcovia budú predmetom prísnejších kritérií a kódexu správania. Významné transakcie, definované členskými štátmi, medzi kótovanou spoločnosťou a ďalšou stranou musia byť verejne oznámené. Členské štáty budú môcť vyžadovať správu od nezávislej tretej strany, že transakcia je pre firmu a akcionárov primeraná. Transakcia bude následne schválená akcionármi alebo manažmentom. Členské štáty budú môcť v prípade schválenia vyžadovať aj schválenie akcionármi. Hlasoval som za správu.

Date issued: March 14, 2017Richard Sulik - European Parliament docs

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Plánované pokračovanie ťažby v slovenskom regióne horná Nitra do roku 2034 - E-001426/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001426/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie) - Richard Sulík - Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel - Prechodná verzia

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Neproporčné pokuty za nedodržanie Loi Macron - pokračovanie - E-001288/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001288/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Prídavné látky v potravinách - E-001740/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001740/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Sloboda poskytovať služby poisťovňami - E-001688/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001688/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Európsky nástroj stabilizácie investícií - E-000684/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000684/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Ochrana kvality zdrojov podzemnej vody na Slovensku - toxická skládka odpadov vo Vrakuni - E-001168/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001168/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Vyplácanie priamych platieb pri križovaní pozemkov - E-001379/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001379/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Rozhodnutie o nezaradení Ruska na zoznam vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami v systéme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu - E-001034/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001034/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatočne zodpovedaná otázka č. E-000712-19 - Fiktívne nákupy v CPC nariadení - E-001760/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001760/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Prídavné látky v potravinách - E-001740/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001740/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Pravidlá a postupy pre prevádzku bezpilotných lietadiel - E-001737/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001737/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Sloboda poskytovať služby poisťovňami - E-001688/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001688/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nové pravidlá propagácie potravín prostredníctvom letáku na Slovensku - P-001822/2019

Otázka na písomné zodpovedanie P-001822/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Regulačné technické štandardy podľa smernice o distribúcii poistenia - E-000796/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000796/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa - fiktívny nákup - E-000712/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000712/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Sankcionovateľná povinnosť zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesta - možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže - E-000711/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000711/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Hlasovanie - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie) - Richard Sulík - Štvrtok, 4. apríla 2019 - 11:35 - Brusel

Trvanie videonahrávky : 18''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (3Mb) alebo vo formáte WMV (4Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Plánované pokračovanie ťažby v slovenskom regióne horná Nitra do roku 2034 - E-001426/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001426/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Vyplácanie priamych platieb pri križovaní pozemkov - E-001379/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001379/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia