Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
228 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
88%
9051 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 77
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 12
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 31
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 79
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 80
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 81
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 1
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 82
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 83
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 32
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 84
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 13
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 34
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 35
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 36
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 85S
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 86
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 87
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 89
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 90
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 42
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 91
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 16
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 92
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 88
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 17=37
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 93
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 94
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 38
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 95
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 19
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 39
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 96
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 98
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 99
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 100
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 101
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 20
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 102
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 103S
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 104
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 22
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 105S
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 107
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 108
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 117
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 109
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 110
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 111
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 41
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 112
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 113
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 51
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 52
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 54
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 55
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 53
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 56=10
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 57
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 58
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 59
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 60
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 61
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 62
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 63
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 66
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 67
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 68
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 69=8
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 70
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 72
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 73
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 74
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 75
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 76
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 29
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Am 30
A8-0175/2015 - Bernd Lange - Résolution
A8-0188/2015 - Ivo Vajgl - approbation
A8-0189/2015 - David McAllister - approbation
A8-0179/2015 - Jerzy Buzek - approbation
A8-0180/2015 - Jerzy Buzek - approbation
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1PC/1 art 3 sexies bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1PC/2 art 3 sexies bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1PC/1 art 3 septies
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 25/1
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 25/2
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 25/3
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1PC/1 art 3 nonies
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1PC/2 art 3 nonies
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 27rev/1
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 27rev/2
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 27rev/3
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC art 2 (-1)
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC art 2 (-1 bis)
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC art 2 (-1 ter)
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC art 2 (-1 quater)
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC art 2 bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC cons 1
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC cons 2
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC cons 2 bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC cons 9 bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC/1 cons 13
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC/2 cons 13
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC/3 cons 13
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Am 1 PC cons 17 bis
A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati - Proposition modifiée
A8-0029/2015 - Ivo Belet - Proposition modifiée
A8-0029/2015 - Ivo Belet - Résolution législative
A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier - Résolution législative
A8-0181/2015 - Jerzy Buzek - approbation
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 8/1
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 8/2
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 10
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 20
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 26/2
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 30/2
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 33
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 35/1
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 35/2
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 47
A8-0205/2015 - Laura Agea - Am 49
A8-0205/2015 - Laura Agea - Résolution législative
A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa - Résolution
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 8
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 9
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 10
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 5
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 6
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 38
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 16
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 17
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 18
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - § 18/1
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - § 18/2
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 3
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 4
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 7
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 22
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 28
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 29
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 30
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 39
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 40
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Am 41
A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes - Résolution
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 18/2
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 46/3
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 58/4
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 60/1
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 60/2
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 60/3
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 62/2
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 62/3
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 62/4
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 64/1
A8-0204/2015 - Jean Lambert - § 64/2
A8-0204/2015 - Jean Lambert - Considérant H
A8-0204/2015 - Jean Lambert - Considérant X/2
A8-0204/2015 - Jean Lambert - Résolution
A8-0184/2015 - Elly Schlein - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0158/2015)
Long-term shareholder engagement and corporate governance statement

Cieľom správy je posilniť dlhodobú perspektívu v riadení kótovaných spoločností. Znenie smernice hovorí, že akcionári budú mať právo rozhodovať o politike odmien manažmentu spoločnosti, ktorá bude zverejnená po odhlasovaní na valnom zhromaždení. Povinnosti sprostredkovateľov na identifikáciu akcionárov stúpli, zatiaľ čo členské štáty budú môcť určiť hranicu podielu, pri ktorej bude vznikať povinnosť odhaliť akcionára. Výkony štatutárnych orgánov budú posudzované podľa finančných aj nefinančných kritérií, zastupujúci poradcovia budú predmetom prísnejších kritérií a kódexu správania. Významné transakcie, definované členskými štátmi, medzi kótovanou spoločnosťou a ďalšou stranou musia byť verejne oznámené. Členské štáty budú môcť vyžadovať správu od nezávislej tretej strany, že transakcia je pre firmu a akcionárov primeraná. Transakcia bude následne schválená akcionármi alebo manažmentom. Členské štáty budú môcť v prípade schválenia vyžadovať aj schválenie akcionármi. Hlasoval som za správu.

Date issued: March 14, 2017Subscription expired
RSSbox powered by rssinclude.com