Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
228 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
88%
9051 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0367/2016 - Pier Antonio Panzeri - Approbation
A8-0369/2016 - Isabelle Thomas - Am 1
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 1-2 4-5
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 6
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 314
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 315/1
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 13cp/2
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 384
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 298
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 327
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 287
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 300
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 387/1
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 387/2
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 332 333
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 31cp
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 31cp
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 44
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 391
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 392
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 292
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 398
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 136
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 316
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 317
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 139/1
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 139/2
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 154cp
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 417
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 154cp/1
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 154cp/2
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 418
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 154cp
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 159cp
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 159c pc (reste)
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 162S
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 174/1
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 174/2
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 427
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 342
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 343
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 188
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 288
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 433cp
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 434
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 195/2
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 196/1
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 196/2
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 346
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 200/1
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 200/2
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 201/2
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 206/1
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 206/2
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 206/3
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 439
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 219
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 221cp
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 221cp
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 355
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 289
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 234cp
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 234cp
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 453
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 259 pc, Annexe I, article 2, sous-paragraphe 1, points a) et b)
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 259cpc, Annexe I, article 2, sous-paragraphe 1, après point b)
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 357
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 358
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 359
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 360
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 361
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 362
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 318
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 363
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 364S
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 290
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 291
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 365
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 366
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 294
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 319
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 367
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 368
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 321
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 369
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 370
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 371
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 372
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 373
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 322
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 374
A8-0344/2016 - Richard Corbett - Am 375
A8-0344/2016 - Richard Corbett - proposition de décision
A8-0345/2016 - József Nagy - Am 6
A8-0345/2016 - József Nagy - § 44
A8-0345/2016 - József Nagy - Am 7
A8-0345/2016 - József Nagy - Am 8
A8-0345/2016 - József Nagy - Am 9
A8-0345/2016 - József Nagy - Am 10
A8-0345/2016 - József Nagy - Am 11
A8-0345/2016 - József Nagy - Am 12
A8-0345/2016 - József Nagy - Am 5
A8-0345/2016 - József Nagy - Résolution
A8-0357/2016 - Christian Ehler et Luigi Morgano - § 13/3
A8-0357/2016 - Christian Ehler et Luigi Morgano - § 24/2
A8-0357/2016 - Christian Ehler et Luigi Morgano - § 38/1
A8-0357/2016 - Christian Ehler et Luigi Morgano - § 38/2
A8-0357/2016 - Christian Ehler et Luigi Morgano - § 42
A8-0357/2016 - Christian Ehler et Luigi Morgano - § 61
A8-0357/2016 - Christian Ehler et Luigi Morgano - Résolution
A8-0365/2016 - Mariya Gabriel - § 37/1
A8-0365/2016 - Mariya Gabriel - § 37/2
A8-0365/2016 - Mariya Gabriel - § 38/1
A8-0365/2016 - Mariya Gabriel - § 38/2
A8-0365/2016 - Mariya Gabriel - § 38/3
A8-0365/2016 - Mariya Gabriel - Considérant I
A8-0365/2016 - Mariya Gabriel - RésolutionRichard Sulik - European Parliament docs

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Plánované pokračovanie ťažby v slovenskom regióne horná Nitra do roku 2034 - E-001426/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001426/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie) - Richard Sulík - Štvrtok, 4. apríla 2019 - Brusel - Prechodná verzia

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Neproporčné pokuty za nedodržanie Loi Macron - pokračovanie - E-001288/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001288/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Prídavné látky v potravinách - E-001740/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001740/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 26. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Sloboda poskytovať služby poisťovňami - E-001688/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001688/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Európsky nástroj stabilizácie investícií - E-000684/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000684/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Ochrana kvality zdrojov podzemnej vody na Slovensku - toxická skládka odpadov vo Vrakuni - E-001168/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001168/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Vyplácanie priamych platieb pri križovaní pozemkov - E-001379/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001379/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Rozhodnutie o nezaradení Ruska na zoznam vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami v systéme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu - E-001034/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001034/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatočne zodpovedaná otázka č. E-000712-19 - Fiktívne nákupy v CPC nariadení - E-001760/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001760/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Prídavné látky v potravinách - E-001740/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001740/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Pravidlá a postupy pre prevádzku bezpilotných lietadiel - E-001737/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001737/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Sloboda poskytovať služby poisťovňami - E-001688/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001688/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nové pravidlá propagácie potravín prostredníctvom letáku na Slovensku - P-001822/2019

Otázka na písomné zodpovedanie P-001822/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Regulačné technické štandardy podľa smernice o distribúcii poistenia - E-000796/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000796/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa - fiktívny nákup - E-000712/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000712/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Sankcionovateľná povinnosť zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesta - možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže - E-000711/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000711/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Hlasovanie - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie) - Richard Sulík - Štvrtok, 4. apríla 2019 - 11:35 - Brusel

Trvanie videonahrávky : 18''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (3Mb) alebo vo formáte WMV (4Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Plánované pokračovanie ťažby v slovenskom regióne horná Nitra do roku 2034 - E-001426/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001426/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Vyplácanie priamych platieb pri križovaní pozemkov - E-001379/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001379/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia