Addendum

Ivan ŠTEFANEC


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Kresťanskodemokratické hnutie

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
97%
272 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
96%
9918 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Ending child marriage

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0535/2017 - § 2
B8-0535/2017 - § 20
B8-0535/2017 - Considérant D
B8-0535/2017 - Considérant P


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0535/2017)
Ending child marriage

Manželstvá maloletých sú problémom nielen v rozvojových krajinách, ale objavujú sa aj v krajinách členských štátov EÚ. Šokujúce štatistiky z rozvojových krajín odhaľujú, že každé tretie dievča vstúpi do manželstva pred dovŕšením 18. roku života a jedna z deviatich pred 15. rokom života. Je dôležité podniknúť konkrétne kroky, aby maloletí neboli do manželstva nútení a mohli tak po dovŕšení dospelosti slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti.

Date issued: October 4, 2017