Addendum

Fredrick FEDERLEY


EUROPEAN GROUP
ALDE
COUNTRY
Sweden

NATIONAL GROUP
Centerpartiet

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
92%
257 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
90%
9232 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
The draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC) 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0542/2017 - Considérant P
B8-0542/2017 - Considérant R/1
B8-0542/2017 - Considérant R/2
B8-0542/2017 - Considérant R/3
B8-0542/2017 - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0542/2017)
Objection to an implementing measure: scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

Det är beklagansvärt att kommissionen har tagit så lång tid på sig att ta fram kriterier för hormonstörande ämnen. Däremot kan jag inte rösta för kriterier som inte ligger i linje med det krav kommissionen hade, att ta fram vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen som ska skydda människa och miljö. I kommissionens förslag införs ett olagligt undantag för ämnen som är utformade för att ha ett endokrint verkningssätt samt förslag till undantag för organismer som inte är målgrupper. Detta undantag motsvarar identifierande ämnen som tekniskt kvalificerar sig som hormonförstörare och utgör därför ett olagligt undantag. Det är tydligt att kommissionen låtit sig påverkas av lobbyism från industrin, vilket resulterat i kriterier som inte ger ett tillräckligt skydd för människa och miljö. Därför röstade jag för invändningen och att kommissionen utan dröjsmål ska ta fram nya kriterier.

Date issued: October 4, 2017