Addendum

Malin BJÖRK


EUROPEAN GROUP
GUE-NGL
COUNTRY
Sweden

NATIONAL GROUP
Vänsterpartiet

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
79%
222 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
94%
9694 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Annual Report on Competition Policy
Committee on Economic and Monetary Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 3
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 9
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 1
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0474/2018)
Annual report on competition policy

Jag har lagt ner min röst.
Det är positivt att betänkandet är tydligt om vikten av åtgärder mot storföretagens skatteflykt, liksom i dess kritik av oligopol och kartellbildningar. Det är ett steg framåt i analysen av konkurrenspolitiken.
Betänkandets grundlinje är dock marknadsliberalism med en övertro på privatiseringar och att konkurrens löser de flesta problem. Jag är också kritisk till den förenklade negativa synen på statligt stöd. Faktum är att till och med en liberal, som vill ha en social dimension inom kapitalismen, behöver statliga ingripanden för att motverka både massiv social utslagning och klimatkris.
Med denna analys väljer jag att lägga ner rösten.

Date issued: January 31, 2019