Addendum

Franc BOGOVIČ


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Slovenia

NATIONAL GROUP
Slovenska ljudska stranka

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
97%
270 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
92%
9517 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
The draft Commission implementing decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean DAS-44406-6, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0541/2017 - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0541/2017)
Objection pursuant to Rule 106: draft Commission implementing decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean DAS-44406-6, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed

Glasoval sem za predlog resolucije, ker menim, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, nima zadostne znanstvene podlage.
Prav tako se strinjam s poročevalcem, da izvedbeni sklep Komisije ni skladen s ciljem Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je podal podlago za zagotavljanje visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi, zdravja in dobrobiti živali, okolja in interesov potrošnika v zvezi z gensko spremenjeno hrano in krmo, ob hkratnem zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga.

Date issued: October 4, 2017