Addendum

Helga STEVENS


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Belgium

NATIONAL GROUP
Nieuw-Vlaamse Alliantie

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
97%
271 out of 278 sessions attended (1 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
97%
10009 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 23S
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 26
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 32
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 64
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 44
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 3
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 5
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 6
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 7
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 12
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 15
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Proposition de la Commission


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0356/2018)
Temporary reintroduction of border control at internal borders

De N-VA ziet het nut in van interne grenscontroles als uitzonderlijke en tijdelijke maatregel, o.a. om de gebrekkige bewaking van de Europese buitengrenzen te compenseren. Het Europees Parlement nam een standpunt in over een aanpassing van de regels; de maximale duurtijd van interne grenscontroles wordt significant ingekort ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie en de administratieve procedures worden complexer. En dat terwijl het oorspronkelijke voorstel de lidstaten net wou tegemoetkomen en voorzag in een verlenging van de maximale duurtijd.
Zeggenschap over onze eigen grenzen is in uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijk om intern orde op zaken te houden. Bijvoorbeeld bij een dreiging, maar ook bij een massale instroom van illegale migranten wars van veiligheidsoverwegingen, als bepaalde lidstaten hun Dublin- of solidariteitsverplichtingen niet nakomen. Als dat op een gerichte manier gebeurt, blijft de economische en maatschappelijke impact voor onze burgers beperkt. Het verslag maakt het de lidstaten moeilijk om zelf in te grijpen wanneer de EU haar verantwoordelijkheid niet neemt. Dit is een inbreuk op de soevereiniteit van de lidstaten, en dus stemde de N-VA tegen. Wij hadden liever een andere startpositie gezien voor de onderhandelingen met de Raad, maar zullen de uiteindelijke wettekst, zoals die zal worden overeengekomen, later afzonderlijk beoordelen.

Date issued: November 29, 2018