Addendum

Bronis ROPĖ


EUROPEAN GROUP
Greens-EFA
COUNTRY
Lithuania

NATIONAL GROUP
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
97%
270 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
96%
9915 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
The draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC) 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0542/2017 - Considérant P
B8-0542/2017 - Considérant R/1
B8-0542/2017 - Considérant R/2
B8-0542/2017 - Considérant R/3
B8-0542/2017 - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0542/2017)
Objection to an implementing measure: scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

Endokrininę sistemą ardančiųjų medžiagų klausimas yra tiek svarbus, kad jo negalima vertinti vien tik kaip paprasto žemės ūkio politikos klausimo. Šis klausimas yra puiki iliustracija to, kaip netinkamai savo galias gali panaudoti Komisija, kai jos deramai neprižiūri Parlamentas.
Medžiagų su žalingu poveikiu naudojimo kriterijus bei taisykles Komisija turėjo parengti iki 2013 m. Deja, jų sulaukėme tik dabar. Galima ginčytis, ar parengti kriterijai ir ypač numatytos itin gausios jų taikymo išimtys atitinka suteiktą mandatą ir ar parengti kriterijai padės apsaugoti Europos vartotojus nuo žemės ūkyje naudojamų kancerogenų. Aš taip nemanau.
Tačiau svarbiausia ne vien tai. Svarbiau, jog net Europos Parlamento Teisės tarnyba patvirtino, jog šiuo pasiūlymu Komisija viršijo savo mandatą. ES teisė neleidžia daryti esminių teisės pakeitimų komitologijos procedūros būdu. Komisija mums siūlo tapti jos galimai neteisėto elgesio bendrininkais.
Todėl šiandien sprendžiau labai sunkią dilemą – ar galimai neteisėtu būdu priimti reikalingą, nors ir labai silpną teisės aktą. Ar visgi parodyti principingumą, atmesti šį siūlymą kaip blogą tiek turiniu, tiek ir forma, bet palikti piliečių ir aplinkos sveikatai svarbią sritį be būtino reguliavimo?

Date issued: October 4, 2017