Addendum

Linnéa ENGSTRÖM


EUROPEAN GROUP
Greens-EFA
COUNTRY
Sweden

NATIONAL GROUP
Miljöpartiet de gröna

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
79%
182 out of 267 sessions attended (29 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
76%
6905 out of 9071 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0676/2017 - Résolution
B8-0677/2017 - § 1/2
B8-0677/2017 - Am 17
B8-0677/2017 - Am 1/1
B8-0677/2017 - Am 8
B8-0677/2017 - § 3/3
B8-0677/2017 - § 3/4
B8-0677/2017 - Am 10
B8-0677/2017 - Am 9
B8-0677/2017 - § 7
B8-0677/2017 - Am 12
B8-0677/2017 - § 8, tiret 2 / 2/2
B8-0677/2017 - Am 13
B8-0677/2017 - Am 14
B8-0677/2017 - § 8, tiret 5
B8-0677/2017 - Am 16
B8-0677/2017 - Am 15
B8-0677/2017 - Am 11
B8-0677/2017 - Am 3
B8-0677/2017 - § 10
B8-0677/2017 - § 12/2
B8-0677/2017 - § 13
B8-0677/2017 - § 14
B8-0677/2017 - Am 4
B8-0677/2017 - Am 5
B8-0677/2017 - Considérant D
B8-0677/2017 - Am 6
B8-0677/2017 - Considérant G/2
B8-0677/2017 - Am 7
B8-0677/2017 - Considérant M
B8-0677/2017 - Résolution
B8-0666/2017 - Résolution
B8-0660/2017 - Am 38
B8-0660/2017 - Am 39
B8-0660/2017 - Am 40
B8-0660/2017 - § 6
B8-0660/2017 - Am 43
B8-0660/2017 - Am 44
B8-0660/2017 - Am 9
B8-0660/2017 - Am 28
B8-0660/2017 - § 19
B8-0660/2017 - § 21/1
B8-0660/2017 - § 21/2
B8-0660/2017 - Am 10
B8-0660/2017 - Am 46
B8-0660/2017 - Am 14/1
B8-0660/2017 - Am 14/2
B8-0660/2017 - Am 14/3
B8-0660/2017 - § 35
B8-0660/2017 - Am 11
B8-0660/2017 - Am 6
B8-0660/2017 - § 52
B8-0660/2017 - § 55
B8-0660/2017 - Am 31
B8-0660/2017 - Am 7
B8-0660/2017 - § 79/1
B8-0660/2017 - § 79/2
B8-0660/2017 - § 85
B8-0660/2017 - Am 8
B8-0660/2017 - § 92
B8-0660/2017 - § 98/1
B8-0660/2017 - § 98/2
B8-0660/2017 - § 102/1
B8-0660/2017 - § 102/2
B8-0660/2017 - § 108
B8-0660/2017 - § 115
B8-0660/2017 - § 120
B8-0660/2017 - § 122
B8-0660/2017 - Am 18
B8-0660/2017 - § 131
B8-0660/2017 - Am 12
B8-0660/2017 - Am 19
B8-0660/2017 - § 143
B8-0660/2017 - § 145
B8-0660/2017 - Am 1S
B8-0660/2017 - Am 36
B8-0660/2017 - Am 2
B8-0660/2017 - Am 22
B8-0660/2017 - § 194
B8-0660/2017 - Am 3S
B8-0660/2017 - Am 4S
B8-0660/2017 - § 201
B8-0660/2017 - § 202
B8-0660/2017 - Am 5S
B8-0660/2017 - Recommandation
A8-0351/2017 - Michael Gahler - § 4/1
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 5
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 15
A8-0351/2017 - Michael Gahler - § 13/2
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 6S
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 16
A8-0351/2017 - Michael Gahler - § 16/2
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 17
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 7S
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 19
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 20
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 21
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 8
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 22
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 23
A8-0351/2017 - Michael Gahler - § 37
A8-0351/2017 - Michael Gahler - § 38
A8-0351/2017 - Michael Gahler - § 39
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 9
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 10
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 26
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Am 11
A8-0351/2017 - Michael Gahler - Résolution
A8-0350/2017 - David McAllister - § 19/2
A8-0350/2017 - David McAllister - § 20/1
A8-0350/2017 - David McAllister - § 20/2
A8-0350/2017 - David McAllister - § 39/2
A8-0350/2017 - David McAllister - § 44/2
A8-0350/2017 - David McAllister - Am 2
A8-0350/2017 - David McAllister - § 45/2
A8-0350/2017 - David McAllister - Am 4
A8-0350/2017 - David McAllister - § 47/2
A8-0350/2017 - David McAllister - § 47/3
A8-0350/2017 - David McAllister - Résolution
A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl - § 9/2
A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl - § 12
A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl - Am 1
A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl - Am 2
A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl - § 24/1
A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl - § 32
A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl - § 51
A8-0365/2017 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl - Résolution
A8-0382/2017 - Alyn Smith - Am 2
A8-0382/2017 - Alyn Smith - Am 3
A8-0382/2017 - Alyn Smith - Recommandation


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0660/2017)
Draft recommendation following the inquiry on money laundering, tax avoidance and tax evasion

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

Date issued: December 13, 2017