Addendum

Urmas PAET


EUROPEAN GROUP
ALDE
COUNTRY
Estonia

NATIONAL GROUP
Eesti Reformierakond

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
88%
232 out of 263 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
86%
8713 out of 10113 votes during the mandate.

SITTING INFO
Annual Report on Competition Policy
Committee on Economic and Monetary Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 3
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 9
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 1
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0474/2018)
Annual report on competition policy

Toetasin. Tugev ja toimiv konkurentsipoliitika on ELi üks alustalasid. Komisjoni kutsutakse üles konkurentsipoliitika osas veelgi enam keskenduma näiteks digimajandusse sisenemist takistavate barjääride eemaldamisele, riigiabi reeglite kohaldamisele, rahvusvahelise koostöö suurendamisele konkurentsireeglite valdkonnas ning väike- ja keskmiste ettevõtete toetamisele jms.

Date issued: January 31, 2019