Addendum

Urmas PAET


EUROPEAN GROUP
ALDE
COUNTRY
Estonia

NATIONAL GROUP
Eesti Reformierakond

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
88%
232 out of 263 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
86%
8713 out of 10113 votes during the mandate.

SITTING INFO
The 2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0534/2017 - § 11
B8-0534/2017 - § 12/2
B8-0534/2017 - Am 4
B8-0534/2017 - § 31
B8-0534/2017 - § 36/2


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0534/2017)
2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)

Toetasin. Bonnis toimuv konverents keskendub üksikasjalikumalt meetmetele, millega täita Pariisi kliimakonverentsil seatud eesmärke. Resolutsioon keskendub nii kliimameetmete rahastamisele, valitsusväliste osalejate rollile, erinevate sektorite koostööle, arenguriikide toetusele, tööstusele ja konkurentsivõimele, energiapoliitikale, teadustegevusele ja digitehnoloogiatele kui ka kliimadiplomaatiale.

Date issued: October 4, 2017