Addendum

Urmas PAET


EUROPEAN GROUP
ALDE
COUNTRY
Estonia

NATIONAL GROUP
Eesti Reformierakond

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
88%
232 out of 263 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
86%
8713 out of 10113 votes during the mandate.

SITTING INFO
Ending child marriage

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0535/2017 - § 2
B8-0535/2017 - § 20
B8-0535/2017 - Considérant D
B8-0535/2017 - Considérant P


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0535/2017)
Ending child marriage

Toetasin. Laste varajased ja sundabielud on lapse õiguse rikkumine ning naiste- ja tütarlaste vastane vägivald, selline praktika tuleb peatada. Resolutsioon kutsub liikmesriike üles kehtestama ühtlustatud õigusnorme, et keelustada varajased ja sundabielud ning kehtestada minimaalne abiellumisiga. Kutsub ELi institutsioone tegema koostööd kolmandate riikidega, et lõpetada lapsabielude praktika ning tagada laste põhiõigused. Oluline on edendada haridust ja tervishoidu ning tagada vajalikud rahastamisvahendid probleemi vastu võitlemiseks.

Date issued: October 4, 2017