Addendum

Tom VANDENKENDELAERE


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Belgium

NATIONAL GROUP
Christen-Democratisch & Vlaams

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
91%
240 out of 263 sessions attended (1 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
92%
9332 out of 10091 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0245/2018. Axel Voss - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0245/2018)
Copyright in the Digital Single Market

. – Ik stemde voor deze nieuwe richtlijn aangezien het auteursrecht dringend aangepast moet worden aan de digitale eengemaakte markt. De richtlijn wil een eerlijke vergoeding voor journalisten en creatieveling, zodat kwaliteitsvolle media en cultuur mogelijk blijven. Het is niet rechtvaardig dat platforms miljarden euro’s verdienen aan content van auteurs die daarvoor niet vergoed worden. Het nieuwe auteursrecht is bedoeld om creaties van auteurs te beschermen, zonder te tornen aan het vrije internetgebruik. Deze vrijheid mag immers niet worden beknot, maar er moet duidelijk iets veranderen voor de auteurs. Bovendien voorziet de richtlijn in de nodige nuance. Zo wordt de uitzondering voor parodie en citaat verplicht gemaakt in de hele Unie, vallen heel wat platforms niet onder de richtlijn, is er een aansprakelijkheidsbeperking voor kleine platformen en startups en is er een uitdrukkelijke uitzondering voor hyperlinks en snippets. Ik geloof er dus in dat dit een stap vooruit is richting een eerlijk en coherent auteursrecht.

Date issued: March 26, 2019