Addendum

Hilde VAUTMANS


EUROPEAN GROUP
ALDE
COUNTRY
Belgium

NATIONAL GROUP
Open Vlaamse Liberalen en Democraten

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
96%
240 out of 253 sessions attended (5 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
96%
9263 out of 9611 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0245/2018. Axel Voss - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0245/2018)
Copyright in the Digital Single Market

Het Europees Parlement heeft het voorlopig akkoord goedgekeurd omtrent de nieuwe regels inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. Op 20 februari bereikten de Raad van de EU, de Commissie en het Europees Parlement een akkoord. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de rechten en de plichten van de auteurswetgeving ook online gelden.
Met de regels die we hebben goedgekeurd, maken we een einde aan het wilde westen voor de grote internetplatformen die louter als doel hebben winst te maken uit het beschikbaar stellen van grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermd materiaal. Met de nieuwe regels geven we vorm aan de digitale revolutie die we vandaag meemaken. We kiezen voor een vrij maar eerlijk internet, een internet mét regels en mét een passende vergoeding voor auteurs en creatievelingen voor hun werk. Er zal dus een einde komen aan de situatie waarbij grote internetplatformen enorme sommen geld verdienen voor de inhoud die beschikbaar is op hun platformen, terwijl de auteurs en artiesten die instaan voor de inhoud daar weinig geld van zien. Dit is een belangrijk keerpunt maar is zeer belangrijk als we de creatieve sector willen behouden. De regels zullen daarenboven niet leiden tot censuur en betekenen voor de gewone gebruikers geen beperking op hun vrije meningsuiting op het internet.

Date issued: March 26, 2019