Addendum

Hilde VAUTMANS


EUROPEAN GROUP
ALDE
COUNTRY
Belgium

NATIONAL GROUP
Open Vlaamse Liberalen en Democraten

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
96%
240 out of 253 sessions attended (5 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
96%
9263 out of 9611 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 23S
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 26
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 32
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 64
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 44
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 3
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 5
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 6
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 7
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 12
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 15
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Proposition de la Commission


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0356/2018)
Temporary reintroduction of border control at internal borders

Vrij verkeer in de EU is één van de pilaren van onze Unie. Het gebied van vrij verkeer is nog nooit zo kwetsbaar als nu vanwege de uitdagingen waarmee de Unie wordt geconfronteerd.
Er zijn dan ook wijzigingen nodig aan de huidige verordening. Na een periode van zes maanden herinvoering van het toezicht aan een binnengrens kan er enkel via formele procedure van fr Raad toestemming verkregen worden voor verdere verlenging van binnengrenstoezicht.
De burgers moeten ter bevordering van transparantie en verantwoordingsplicht beter van de actualiteiten op de hoogte worden gehouden. Ik stemde hier mee in.

Date issued: April 4, 2019