Addendum

Maria Gabriela ZOANĂ


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Romania

NATIONAL GROUP
Partidul Social Democrat

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
93%
69 out of 74 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
77%
2938 out of 3781 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0245/2018. Axel Voss - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0245/2018)
Copyright in the Digital Single Market

Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală completează Directiva 2010/13/UE și propunerea de modificare a acesteia. Acesta încearcă să modernizeze și să adapteze normele europene privind drepturile de autor la mediul digital, sporind astfel apariția unei piețe digitale unice.
Evoluțiile tehnologice din ultimele două decenii au transformat drastic atât domeniul serviciilor online, cât și al comportamentului online al consumatorilor, făcând necesară actualizarea a cel puțin unei părți din normele existente, care datează din 2001.
Susțin propunerea actuală ce vizează sprijinirea activităților de interes public, cum ar fi cercetarea, educația și conservarea patrimoniului cultural, în care utilizarea zilnică a operelor protejate prin dreptul de autor este necesară. Sunt create excepții pentru a oferi siguranță juridică beneficiarilor în ceea ce privește utilizarea digitală a operelor.
Prin această propunere se ajută sectorul de producție de conținut să își rezolve dificultățile considerabile în negocierea licențelor și, eventual, să primească remunerații echitabil negociate pentru utilizarea operelor lor de către serviciile online care le diseminează pe scară largă.

Date issued: July 5, 2018