Addendum

Aleksander GABELIC


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Sweden

NATIONAL GROUP
Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
95%
61 out of 64 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
95%
3190 out of 3338 votes during the mandate.

SITTING INFO
Annual Report on Competition Policy
Committee on Economic and Monetary Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 2/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 3
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 9
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/1
A8-0474/2018. Michel Reimon - § 40/2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 1
A8-0474/2018. Michel Reimon - Am 2
A8-0474/2018. Michel Reimon - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0474/2018)
Annual report on competition policy

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i årets omröstning om rapporten om EU:s konkurrenspolitik. Rapporten behandlar ett flertal sektorer inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, där åtskilliga utmaningar kvarstår gällande schysst och rättvis konkurrens på den inre marknaden. Bland annat understryker betänkandet den långtgående koncentrationen av livsmedelskedjan, där ett par företag bildar oligopol på den globala marknaden för utsäde och bekämpningsmedel, till nackdel för konsumenterna, jordbrukarna, miljön och den biologiska mångfalden.
När det gäller de upprepade skrivningarna om nya EU-skatter i rapporten vill vi likväl betona att flera av skrivningarna är problematiska. Det handlar bland annat om förslaget att införa en digital skatt i EU, och förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Vi står entydigt bakom rekommendationernas avsikt att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis.
Vi står även bakom OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande samt EU:s DAC6-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter i syfte att komma åt skattefusk och skatteundandragande. Det pågår nu emellertid ett arbete inom OECD för global samsyn om företagsbeskattningen av den digitala ekonomin, som EU inte bör föregå.

Date issued: January 31, 2019