EP Application Suite

József SZÁJER


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Hungary

NATIONAL GROUP
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
97%
271 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
89%
9203 out of 10253 votes during the mandate.

DOSSIER A8-0356/2018 (PE 631.721)
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
November 29, 2018

VOTES IN DOSSIER
11:40:19 Am 23S
11:41:01 Am 26
11:43:39 Am 32
11:45:13 Am 64
11:45:30 Am 44
11:46:36 Am 3
11:46:50 Am 5
11:47:01 Am 6
11:47:18 Am 7
11:47:30 Am 12
11:48:18 Am 15
11:48:35 Proposition de la Commission
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0356/2018)

Az egyes tagállamok által 2015 óta fenntartott, már-már intézményesített határellenőrzések teljes mértékben szembe mennek az Európai Unió alapvető szabadságjogaival és aláássák a schengeni megállapodás érvényesülését. Ezek az állandósult belső határellenőrzések veszélyeztetik a magyar polgárok számára az EU legkézelfoghatóbb vívmányát, a szabad mozgáshoz való joguk gyakorlását. Emellett komoly kihatással lehet az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlására is, amelyek pénzügyi hatásai negatívan befolyásolhatják az EU gazdasági növekedését. Véleményünk szerint az Unió külső határait kell megvédeni minden eszközzel, nem a belső határnélküliséget megszüntetni.Az első olvasatos szöveg összhangban van a magyar kormány álláspontjával, miszerint el kell kerülni a nem valós indokok alapján állandósított belső határellenőrzések visszaállítását. Továbbá garanciákat kell beépíteni, hogy a belső határellenőrzést politikai céllal ne tarthassák fenn, ezért a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam az első olvasatos álláspont elfogadását.
--------
[EN] The almost institutionalized border controls maintained by individual Member States since 2015 are in complete conflict with the fundamental freedoms of the European Union and undermine the Schengen agreement. These permanent internal border controls endanger the most tangible achievement of the EU for Hungarian citizens, the exercise of their right to free movement. It can also have a serious impact on the free movement of goods, services and capital, the financial effects of which could have a negative impact on EU economic growth. In our opinion, the external borders of the Union should be protected by all means, not the elimination of internal borderlessness. Furthermore, guarantees must be included so that internal border control cannot be maintained for political purposes, which is why, as a member of the FIDESZ People's Party delegation, I voted in favor of adopting the first-reading position.