Addendum

Monika BEŇOVÁ


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
SMER-Sociálna demokracia

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
94%
263 out of 278 sessions attended (1 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
85%
8751 out of 10251 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a Council decision authorising Austria to accept, in the interest of the European Union, the accession of Ecuador and Ukraine to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0452/2018. Mary Honeyball - Vote unique


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0452/2018)
Accession of Ecuador and Ukraine to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

V tomto prípade Európsky parlament schvaľuje pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskej konvencii. Haagsky dohovor z 25. októbra 1980 o občianskych aspektoch medzinárodných únosov detí je veľmi dôležitým nástrojom. Je to nástroj, v ktorom EÚ disponuje exkluzívnou vonkajšou právomocou, preto je pristúpenie možné iba na základe rozhodnutia Rady a so súhlasom Európskeho parlamentu. Ochrana detí pred únosmi by sa mala prísne dodržiavať a každé porušenie stíhať. Preto pokladám pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny za pozitívny vývoj.

Date issued: January 31, 2019