Addendum

Monika BEŇOVÁ


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
SMER-Sociálna demokracia

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
94%
263 out of 278 sessions attended (1 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
85%
8751 out of 10251 votes during the mandate.

SITTING INFO
Amendments to Parliament’s Rules of Procedure affecting Chapters 1 and 4 of Title I; Chapter 3 of Title V; Chapters 4 and 5 of Title VII; Chapter 1 of Title VIII; Title XII; Title XIV and Annex II
Committee on Constitutional Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 20/1
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 35
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 36
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 37
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 38
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 39
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 41S
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 42
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 43
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 44
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 54
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 55
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 10
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 13/1
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 13/2
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 86 + 87S
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 88
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 81
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 73
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 40
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 84S + 85S
A8-0462/2018. Richard Corbett - Am 89rev
A8-0462/2018. Richard Corbett - Proposition de décision


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0462/2018)
Amendments to Parliament's Rules of Procedure

Ide o technickú správu, ktorá zmení rokovací poriadok Európskeho parlamentu. Najkontroverznejším aspektom je nový kódex vhodného správania. Tento kódex je reakciou na hnutie MeToo v Európskom parlamente. Kódex správania vyžaduje, aby sa poslanci Európskeho parlamentu zdržali akéhokoľvek psychického alebo sexuálneho obťažovania. Členovia Európskeho parlamentu, ktorí odmietnu podpísať tento kódex správania, sa podrobia limitáciám. Ide napríklad o vylúčenie z práce na správach Európskeho parlamentu.

Date issued: January 31, 2019