Addendum

Anna ZÁBORSKÁ


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Kresťanskodemokratické hnutie

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
95%
261 out of 278 sessions attended (5 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
96%
9790 out of 10116 votes during the mandate.

SITTING INFO
Ending child marriage

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0535/2017 - § 2
B8-0535/2017 - § 20
B8-0535/2017 - Considérant D
B8-0535/2017 - Considérant P


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0535/2017)
Ending child marriage

Vážený pán podpredseda, tak ako každý poslanec tohto parlamentu, aj ja principiálne odmietam manželstvá detí, pretože porušujú ich práva a sú vlastne formou násilia. Schválená správa však zneužíva túto vážnu tému na propagáciu takzvaného práva na potrat. Tým akoby sme priznali, že nedokážeme zabezpečiť deťom takú ochranu, aby sa žiadne dievča nemuselo báť nechceného tehotenstva v manželstve, ktoré jej bolo nanútené. To nemôžem akceptovať. Prijaté uznesenie zároveň vytvára tlak na členské štáty, aby ratifikovali takzvaný Istanbulský dohovor. Nato však Únia nemá právo, nie je to jej kompetencia. Štáty dokážu aj bez tohto dohovoru prijímať účinné opatrenia na boj proti násiliu na ženách a dievčatách a rozhodovať o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa potrieb svojich občanov. Preto som predložené uznesenie nemohla podporiť. Ďakujem.

Date issued: October 4, 2017