Addendum

Vladimír MAŇKA


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
SMER-Sociálna demokracia

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
100%
278 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
99%
10155 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Ending child marriage

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0535/2017 - § 2
B8-0535/2017 - § 20
B8-0535/2017 - Considérant D
B8-0535/2017 - Considérant P


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0535/2017)
Ending child marriage

Predčasné a nútené manželstvá maloletých sú dôsledkom pretrvávajúcich historických, kultúrnych
a náboženských zvykov a tradícií. Predstavujú akt násilia, ktorý diskriminuje, fyzicky a psychicky poškodzuje deti a ženy a porušuje ich práva. Je to problém spojený najmä s chudobou, nedostatkom vzdelania a osvety. Utečenecká kríza a migrácia obyvateľstva však umožnili prienik tohto javu aj na územie Únie. Pokladám za neprípustné, aby sa tieto akty odohrávali v Európskej únii, ktorej členské štáty sa zaviazali plniť medzinárodné dohovory v oblasti ochrany práv dieťaťa. Komisia preto musí bezodkladne na základe predchádzajúceho monitorovania tohto javu predložiť návrh opatrení, ktoré znemožnia takéto konania a zastavia znevažovanie a poškodzovanie práv maloletých dievčat.

Date issued: October 4, 2017