Addendum

Ivo BELET


EUROPEAN GROUP
EPP
COUNTRY
Belgium

NATIONAL GROUP
Christen-Democratisch & Vlaams

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
87%
242 out of 278 sessions attended (1 excused).

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
84%
8707 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0245/2018. Axel Voss - Décision d`engager des négociations interinstitutionnelles


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0245/2018)
Copyright in the Digital Single Market

Voor een florerende cultuursector is het belangrijk dat journalisten, auteurs, muzikanten en uitgevers een billijk deel van de opbrengst van hun werk krijgen. Verschillende grote websites maken vandaag grote winsten door het gebruik van andermans materiaal. Het is meer dan logisch dat creatievelingen aanspraak kunnen maken op hun deel van deze winst. Dit is tot nu toe niet het geval en dit moet zo snel mogelijk veranderen. Daarom keurt het Europees Parlement vandaag een voorstel goed dat moet leiden tot een sterkere positie van de creatieve sector ten aanzien van de Googles en YouTubes, zodat ze tot betere afspraken kunnen komen over de verdeling van de winst.
Er was dringend behoefte aan een aanpassing van de EU-wetgeving inzake auteursrecht omdat die nog steeds niet was afgestemd op de toegenomen digitalisering. We hebben de gelegenheid aangegrepen om het werk van Europese uitgevers, journalisten en muzikanten beter te beschermen bij onlinegebruik en hun een betere vergoeding te garanderen. Op deze manier dragen we bij aan het voortbestaan van een kwalitatieve journalistiek. Het goedgekeurde voorstel slaat een brug tussen de creatieve sector, de websites en de gebruikers ervan. Bij dit alles komt de vrijheid van het internet niet in het gedrang en worden onlinegebruikers, kleine en startende bedrijven voldoende beschermd.

Date issued: September 12, 2018