Addendum

Zigmantas BALČYTIS


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Lithuania

NATIONAL GROUP
Lietuvos socialdemokratų partija

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
80%
225 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
80%
8211 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
The draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC) 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0542/2017 - Considérant P
B8-0542/2017 - Considérant R/1
B8-0542/2017 - Considérant R/2
B8-0542/2017 - Considérant R/3
B8-0542/2017 - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0542/2017)
Objection to an implementing measure: scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

Balsavau dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projekto. Balsavau prieš ENVI komiteto pasiūlytą prieštaravimą dėl Komisijos pasiūlymo. Europos Komisijos pasiūlytas tekstas sulaukė plataus valstybių narių palaikymo po ištisus metus trukusių diskusijų ir yra geriausias šiuo metu galimas variantas. Taip pat atmetus Komisijos pasiūlymą toliau liktų galioti vadinamieji laikini kriterijai, kurie nėra pilnai tinkami žmonių sveikatai apsaugoti.

Date issued: October 4, 2017