Addendum

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Lithuania

NATIONAL GROUP
Lietuvos socialdemokratų partija

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
97%
270 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
97%
9955 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the rules applicable to the temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 23S
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 26
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 32
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 64
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 44
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 3
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 5
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 6
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 7
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 12
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Am 15
A8-0356/2018. Tanja Fajon - Proposition de la Commission


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A8-0356/2018)
Temporary reintroduction of border control at internal borders

Balsavau dėl šio pranešimo, nes Šengeno erdvė, kurioje laisvai juda ne tik žmonės, bet taip pat prekės ir paslaugos, ir kuri suteikė daug naudos Europos piliečiams ir ekonomikai, yra vienas didžiausių Europos integracijos pasiekimų. Europos piliečiai gali laisvai keliauti 26 šalyse savo malonumui, dirbti ir studijuoti, užmegzti kultūrinius ir socialinius ryšius ir dalytis idėjomis. Šengenas kadaise buvo padalytas, o Europos žemynas, kuriame vyko karai, vėl susivienijo. Tačiau laisvo judėjimo teritorija dar niekada nebuvo tokia pažeidžiama kaip dabar, dėl sunkumų, su kuriais pastaraisiais metais susiduria Sąjunga, tačiau kuriuos ši didžiulė 28 narių šeima galėtų įveikti, jeigu būtų vieninga. Nepaisant to, kad, deja, labai trūksta abipusio pasitikėjimo, kelios valstybės narės pastaraisiais metais atnaujino vidaus sienų kontrolę, taip sukeldamos pavojų būsimam Sąjungos politinės ir ekonominės integracijos procesui. Šengeno suvaržymas ir nuolatinės sienų kontrolės atnaujinimas labai pakenktų keturioms pagrindinėms laisvėms ir turėtų labai neigiamą poveikį ekonomikai. Prognozuojama, kad Šengeno erdvės nebuvimo sąnaudos, priklausomai nuo regiono, sektoriaus ir alternatyvių prekybos kanalų, gali siekti nuo 5 iki 18 mlrd. EUR per metus. Tokios kainos nei viena kuri ES valstybė narė, nei ES tiesiog negali sau leisti. Todėl Šengeno erdvę tiesiog būtina išsaugoti.

Date issued: April 4, 2019