Addendum

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ


EUROPEAN GROUP
S/D
COUNTRY
Lithuania

NATIONAL GROUP
Lietuvos socialdemokratų partija

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
97%
270 out of 278 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
97%
9955 out of 10253 votes during the mandate.

SITTING INFO
The draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC) 1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
B8-0542/2017 - Considérant P
B8-0542/2017 - Considérant R/1
B8-0542/2017 - Considérant R/2
B8-0542/2017 - Considérant R/3
B8-0542/2017 - Résolution


WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (B8-0542/2017)
Objection to an implementing measure: scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties

Balsavau dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas.
Europos Sąjungoje leidžiama naudoti tik tokias pesticidų ar biocidų veikliąsias medžiagas, kurios neturi žymaus neigiamo poveikio žmogaus ar gyvūnų endokrininei sistemai. Vertindama tokių medžiagų poveikį, Europos Komisija kol kas remiasi laikinaisiais kriterijais. Šiame Komisijos reglamente siūlomas nuolatinių kriterijų sąrašas, kuriame numatytos tam tikros išimtys, pavyzdžiui, siūloma sprendžiant dėl tam tikros medžiagos žalingumo neatsižvelgti į jos poveikį bestuburiams organizmams.
Šioje rezoliucijoje Parlamentas teigia, kad Europos Komisija viršijo savo įgaliojimus siūlydama vertinimo išimtis. Ji yra raginama atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują projektą, kuriame būtų išbraukta paskutinė dalis. Parlamentas taip pat ragina Komisiją užtikrinti, kad rekomendacijų dokumentas dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų nustatymo visapusiškai atitiktų mokslinius endokrininės sistemos ardymo savybių nustatymo kriterijus.

Date issued: October 4, 2017